Motjärn på Skansen

Skolprogram Järnet och skogen på Skansen

Att tillverka järn kräver kunskap och arbete, av vuxna och barn, och olika tekniska hjälpmedel.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Teknik

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Mars-april och oktober

Tidsåtgång:

Besök 2 timmar med två pedagoger/klass ca 5000 kr. Vi arbetar i till största del i halvklass. Pris digitalt berättande: ca 17 000 kr. Vilket då omfattar besök, plus återbesök med dramatisering och fotografering tillsammans med museipedagog och mediepedagog. Däremellan har eleverna gjort manus i skolan, lagt till ljud och avslutningsvis fått redigeringshjälp av mediepedagog.

Pris:

5600 kr

Skicka förfrågan här

Vi besöker Bergsmansgården, eller Skogsarbetarkojan och dagbrottet där man bröt järnet.

Besöket tar upp järnets och skogens betydelse för Sverige genom tiderna och vem som gjorde vad. Eleverna får pröva några enkla tekniska hjälpmedel.
Koppling till kursplan i teknik: ”utveckla kunskaper om teknikens historiska utveckling, tekniska lösningar och uppfinningar samt hållbar utveckling”.

Lärarhandledning Järnet och skogen

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav.

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp