Skolvisning Hej Sverige på Skansen

Vi besöker en bondgård i Dalarna för att se hur en familj levde på 1800-talet. Då var det eld i spisen och i varje säng sov det två personer för att hålla värmen. Barnen gick i skolan men de hjälpte också till hemma. Vad gjorde ungdomarna, vilka var familjens arbetsuppgifter? Vi tittar på djuren som tillhörde gården, och något vilt djur, t.ex älgen. Vi jämför med hur det är idag, i Sverige och runt om i världen. Vad känner du igen? Att prata och träna på det svenska språket ingår i besöket. Vi provar på, känner, smakar och luktar - vi använder alla sinnen.

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Svenska

Målgrupp:

Åk 7-9 Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.45-11.15 och 13-14.30, tisdag-fredag mars-oktober

Tidsåtgång:

1,5 tim för nyanlända och för dig som inte har svenska som modersmål

Pris:

900 kr