Älg på Skansen

Skolvisning Fyra svenska djur på Skansen

Vi besöker fyra svenska djur och pratar om hur de är anpassade till sina livsmiljöer.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Måndag-fredag april-juni och augusti-oktober

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

Pedagogen berättar också om djurens plats i olika näringskedjor samt om spännande egenskaper hos de respektive djurslagen.

Ett rovdjur: Gråsälen har utvecklats från ett landlevande rovdjur till ett liv i havet. Hur mycket fisk äter en säl? När föder den sina ungar?

En växtätare: Vi hälsar på hos ”skogens konung”‚ älgen‚ som är Sveriges största landlevande däggdjur. Tappar älgen sina horn varje år? Har det alltid funnits gott om älg i Sverige?

En allätare: Björnen har en intressant årscykel som bestäms av födoval och livsmiljö. Hur många björnar finns i Sverige? Hur många liter bär äter en björn på en dag?

En rovfågel: Lappugglan är en av Sveriges 11 arter ugglor. Vad är en spyboll? Jagar lappugglan på dagen eller natten?

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter (BI)
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (BI).

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp