Gammeldags familj på Skansen

Skolvisning Fattig och rik på Skansen

Vi besöker miljöer som visar hur olika de ekonomiska förutsättningarna kunde vara i vårt land.Vi har alla samma rättigheter men olika möjligheter. Våra liv ser olika ut och det kan bero på var och hur vi växter upp. Vad som är rikedom kan skilja över tid och plats. Ur barnens perspektiv belyser vi skillnader i två olika miljöer.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap, Svenska

Målgrupp:

F-klass - åk 3 SFI

Bokning & Info

Tid:

Kl. 9.15-10.30 och 11-12, måndag-fredag maj-juni och augusti-september.

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

F-klass-åk 3

Kopplingar till det centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen för åk 1-3

Att leva tillsammans.
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer
.

SFI

Vi besöker miljöer som visar hur olika de ekonomiska förutsättningarna kunde vara i vårt land.

Vad beror skillnaderna på? Kunde man förbättra sina levnadsvillkor, och hur? Var det samma förutsättningar för män och kvinnor? Vi lär känna människorna som levde här och diskuterar hur den tid de levde i formade dem. Är det rättvisare idag?

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp