Stadskvarteren Skansen

På egen hand Ett bättre liv på Skansen

Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera kring konsekvenser av det tidiga 1900-talets industrialisering och vårt levnadssätt idag samt se framtidens möjligheter och utmaningar.

Om Programmet

Ämnen:

Geografi, Historia, Samhällskunskap, Teknik

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.45-12 (Skapande skola) september. Kl 9.45-12 (Skapande skola) april‚ maj‚ juni och september (På egen hand)

Tidsåtgång:

1,5 timme

Pris:

4200 kr - Gratis, på egen hand

Materialet är anpassat till Lgr 11 ”Skolan skall stimulera elevernas kreativitet‚ nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem”. Det utgår från kursplanerna i historia‚ geografi‚ religion‚ samhällskunskap‚ slöjd‚ fysik‚ teknik och biologi.

Ett bättre liv är uppbyggt som grupparbeten kring de kulturhistoriska miljöerna i Stadskvarteren samt kring åtta olika levnadsöden baserade på autentiskt material. Varje livsberättelse innehåller tre olika uppgifter: ordkunskap‚ frågor att reflektera kring på plats samt diskussionsfrågor‚ vilka bäst görs i skolan.

Ni som kommer på egen hand anmäler ert Skansenbesök på vår hemsida>>

Studiematerial med lärarhandledning laddas ner här>>

Skapande skola

Besöket kan anpassas till elever med särskilda behov.

Med hjälp av studiematerial ”Ett bättre liv” delas eleverna in i olika grupper som arbetar med olika teman tex yrkesval, emigration, kommunikationer, genus osv. I materialet finns ordlista och kopplingar till kurs- och läroplaner.
Besöket kräver förberedelse i skolan.

Upp