Varg på Skansen

Skolvisning Etologi på Skansen

Läran om djurens beteende och evolutionens mekanismer.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

Gymnasiet

Bokning & Info

Tid:

Kl 8.15-11.30 eller kl 12.30-15.30, måndag-fredag hela året.

Tidsåtgång:

3 timmar

Pris:

1350 kr

Skicka förfrågan här

Varför ylar vargen? Varför luktar skunken illa? Kan blickar döda? Kan vi jämföra djurs beteende med våra egna?

Under en introduktionsföreläsning ser vi exempel på evolutionens mekanismer när det gäller sexuell selektion och naturligt urval. Vi diskuterar beteendets betydelse för överlevnad och reproduktionsframgång. Vi jämför även med människans beteende. Sedan gör eleverna gruppvis egna observationer på Skansens djur. Det kan vara varg‚ lo‚ järv‚ vildsvin‚ apor‚ vitkindad gås eller något hjortdjur. Under en återsamling får eleverna kritiskt resonera kring sina resultat.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp