Grönfläckig Padda på Lill-Skansen

Skolvisning Ekosystem, näringsvävar och samband mellan arter på Skansen

Vi visar på sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Måndag-fredag hela året.

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

Vi utgår från djuren på Skansen och visar på sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet och hur det kan påverka den biologiska mångfalden. Ett exempel kan vara hur sorkår eller lämmelår påverkar övriga djurgrupper.

Till läraren

Lektionen är uppbyggd utifrån ett större sammanhang från kurs och läroplanen i lgr-11‚ men framförallt har vi fokuserat på två delar ur det centrala innehållet i ämnet biologi för åk 7-9.

- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
- Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp