Skolvisning Demokrati på Skansen

Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap

Målgrupp:

Gymnasiet

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.45-12 och 13-15, måndag-fredag mars-maj och augusti-september

Tidsåtgång:

2 timmar

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Väckelse‚ nykterhet‚ klasskamp - runt sekelskiftet 1900 opponerade sig frikyrkorörelsen‚ nykterhetsförbunden och arbetarrörelsen mot överheten och samhällsordningen‚ mot bristen på medborgerliga rättigheter och mot den materiella och sociala nöden. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

Demokrati! är ett besök för gymnasiet med utgångspunkt i historien om Sveriges väg mot demokrati. På plats i några av Skansens folkrörelsehus‚ Folkets hus och Nykterhetslogen testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

Till besöket hör en enkel lärarhandledning som kan laddas ner Lärarhandledning Demokrati >>

Ur Läroplanen Gymnasiet
- Ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt (samhällskunskap A).
- Kunna förstå hur politiska‚ ekonomiska‚ geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället (samhällskunskap A).
- Analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser (historia A).

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp