Lejontamariner på Skansen-Akvariet

Skolvisning Biologisk mångfald på Skansen-Akvariet och Biologiska museet

Varför måste man bevara arter när det finns så många?

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Måndag-fredag september-juni.

Tidsåtgång:

2 timmar

Pris:

1050 kr + 10 kr/person i entré till Akvariet

Skicka förfrågan här

Det upptäcks nya arter varje år‚ ibland till och med apor‚ samtidigt som många arter försvinner. På Biologiska museet tittar vi på arter och natur som finns i Sverige och hur de invandrat och anpassats till olika ekosystem. Vi går sedan till Skansen-Akvariet och jämför med de djur som lever i regnskog, ökenlandskap och på korallrev. Djuren har olika lösningar på samma problem, att överleva och att få ungar och vi tittar på mångfalden av utseenden och anpassningar till den miljö de lever i. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Vi avslutar med att klappa en boaorm.

Visningen berör följande central innehåll inom biologi:

Lokala ekosystem och hur de undersöks utifrån ekologiska frågeställningar. De lokala ekosystemen i jämförelse med globala ekosystem. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp