Skolprogram Barn i stan på Skansen

Med stöd av sagans värld, och med utgångspunkt i barnens perspektiv besöker vi stadskvarteren på Skansen. Upplev både skillnader och likheter i staden förr och nu. Vi besöker två historiska miljöer, kopplade till Madicken och Elsa Beskows färgglada tanter och farbror Blå. Vi går på upptäcktsfärd, gissar yrket samt leker på gården. Hur bodde barnen, Vad lekte de? Vad hade de för kläder? Fanns de lekplatser och djur? Vi avslutar med att tala om Barnkonventionen och barns rättigheter idag.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap, Svenska

Målgrupp:

Åk 1-3

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.30-11.15, måndag-fredag, mars-april och september-oktober. Fåtal tider kvar mars och april

Tidsåtgång:

1,5 timme

Pris:

1400 kr

Skicka förfrågan här

Skolprogrammet är kopplat till det Centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen.
Att leva tillsammans.
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Förskolans strävansmål
- Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Skapande skola

I Skapande Skola fördjupar vi Skansenbesöket genom att lägga in extra sinnliga inslag och elevaktiviteter som undersöka, diskutera, reflektera, dramatisera och skapa på olika sätt. Vi satsar också på mindre grupper och arbetar ofta i halvklass. Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat uppnås om lärarna och museipedagoger gör en gemensam planering. Vi kommer gärna ut till skolan och berättar mer om hur ni kan arbeta med Skapande skola på Skansen.

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav. Se exempel på skolsamarbeten med digitalt berättande här >>

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp