Skolprogram Östersjön och människan

I den här lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Biologi, Naturkunskap

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Kl 9-10.30, 2 halvklasser per tid. På våren erbjuder vi F-klass - åk 5 tisdag och torsdag fm. Åk 6-9, gymnasium måndag-fredag

Tidsåtgång:

1,5 timme. Max 16 elever. Kommer du med en helklass, boka in 2 tillfällen

Pris:

1000 kr (kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun)

Skicka förfrågan här

Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. I den här lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Vad kan vi göra åt det? Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön. Lektionen ger en överblick över Östersjöns problem, och är en grund för fördjupade moment på BSSC eller i skolan kring engagemang och hållbar livsstil.

Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.
Varför är det kostnadsfritt för vissa skolor? Vi har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla skolor i deras upptagningsområde.
Det gäller både kommunala skolor och friskolor.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp