Du är här

Laddar
Skansen tipsar
Biologi, Historia
Program på egen hand
Program year: 
f-klass - åk 3
Program year: 
årskurs 4-6
Program year: 
årskurs 7-9
Program year: 
gymnasiet
General information: 

För allas trivsel och säkerhet har 50 skolklasser/fritidshem per dag fri entré till Skansen. Lärare medföljer med fri entré. Under sommarlovet har inga skolklasser eller fritidshem fri entré.
För dig som ska besöka Skansen på egen hand med din skolklass/fritidshem:
Anmäl din klass via formuläret. Ni fyller i ankomsttiden (kl 10-12 eller efter kl 12). Har ni anmält efter kl 12 kan ni inte komma före kl 12 till Skansen. Ni behöver inte intyg, anmälan gäller.

Anmäl er på knappen till höger.

Medhavd matsäck
Vi har ett matsäcksrum som skolor får låna 1 timme för att äta medhavd matsäck. Det ligger bakom Lill-Skansen och kallas för Barnmatsalen. De tider ni kan boka är kl 10.15-11.15, 11.15-12.15, 12.15-13.15 och 13.15-14.15. Ni bokar på bokning@skansen.se

Vi har också ett matsäcksrum för allmänheten som inte går att boka. Det ligger bredvid Skansen Terrassen och heter Paviljong Matsäcken.

 

För att få fri entré till Skansen när du vill gå på egen hand med din skolklass/ fritidshem.
Skansen tipsar
Biologi
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 
Vi börjar med en fabel där djuren får mänskliga egenskaper och går sedan runt till djuren och berättar om hur man förhöll sig till exempelvis varulvar. Ugglor är inte speciellt kloka och att se en uggla kunde betyda otur.  I skogen fanns många väsen och en groda kanske egentligen var en vätte. Gick man till kloka gumman fick man kanske äta ekorrkött för att bli av med svindel. Hos björnarna pratar vi om att Mors lilla Olle lär baseras på en sann berättelse. Vi avslutar hos sälarna med berättelsen om fiskarpojken som ville gifta sig med en sjöjungfru.


Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen (BI).
- Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan (BI).

 

Hela året, måndag-torsdag, 550 kr.

Vad trodde folk om djuren förr och finns det någon sanning i sagor och myter?

Skansen tipsar
Bild, Historia, Samhällskunskap, Slöjd
Program year: 
årskurs 4-6
Short introduction: 

Samisk kultur är ett gränsöverskridande område som väl lämpar sig för tematiskt arbete. Ett besök i vistet på Skansen ger, tillsammans med kompletterande arbete i skolan, eleverna en förtrogenhet med samisk kultur såväl historiskt som modernt.

General information: 

Med avstamp i historien och med utgångspunkt från Skansens sydsamiska viste och renar berättar vi om samernas villkor då som nu. Lär dig några samiska ord‚ vad renar äter och vad renhonan kallas. Pröva på lassokastning och lyssna på samiska sägner. Tillsammans med kompletterande arbete i skolan får eleverna en förtrogenhet med samisk kultur såväl historiskt som modernt. Besöket omfattar 1‚5-2 timmar inkl. fruktstund och vi arbetar till största del i halvklass.


Samisk informationsväska

Vi kan erbjuda kostnadsfria lån av en innehållsrik samisk informationsväska‚ som är sammanställd av Àjtte‚ svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Väskan innehåller kartor‚ böcker‚ kassettband‚ diabilder‚ föremål och kläder att känna på. Alla föremål och kläder är av bästa samiska kvalitet. Låntagaren förbinder sig att ersätta föremål som skadats eller försvunnit under lånetiden. Lånetiden är högst två veckor. Vi lånar ut den gratis emot att ni gör en sammanfattning och utvärdering av hur ni använt materialet.

Transporten av väskan till och från er skola ombesörjer ni. Väskan är 45x45x25 cm och väger ca 9 kg.
Önskar ni låna väskan kontakta Skansen Bokning tel 08-442 82 70 eller e-post: bokning@skansen.se

Beställ kostnadsfritt informationsfoldern Samer- ett ursprungsfolk i Sverige från www.samer.se. där finns också mer information likväl som på www.minoritet.se

Här kan du läsa mer om Samevistet.

Här kan du få veta mer om "Vem är same!" ett skolprojekt i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund.

7-17 februari och maj, måndag-fredag, 850 kr

Lär er mer om Samisk kultur då och nu, ett besök för många sinnen.

Skapande skola
Historia
Skapande skola
Program year: 
f-klass - åk 3
Program year: 
årskurs 4-6
Program year: 
årskurs 7-9
General information: 

Skapande skola finansernas av Kulturrådet för att stärka barn och ungas rätt till kultur.
Skansens målsättning för Skapande Skola är att uppleva på riktigt, skapa tillsammans och njuta av stunden.
Skolprogram som är märkta med Skapande skola är skräddarsydda upplägg med kultur och natur för olika åldrar.
De innehåller aktiviteter, reflektion eller dramatisering och skapande på olika sätt.
I dessa program arbetar vi ofta i halvklass.
Du kan förstås även boka ”vanliga” skolprogram.

Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat uppnås om lärarna och museipedagoger gör en gemensam planering.
Vi kommer gärna ut till skolan och berättar mer om hur ni kan arbeta med Skapande skola på Skansen.

Kontakt Skapande skola
Kultur och skapande: anna-vera.nylund@skansen.se
Djur och natur: jens.djupa@skansen.se

Mer info
www.kulturradet.se/skapandeskola

Digitalt berättande
Vill du kombinera historia och djur med film och animation?
Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer.
Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav.
Se exempel på skolsamarbeten med digitalt berättande här >>

Mål
Skansens målsättning för Skapande Skola är att uppleva på riktigt, skapa tillsammans och njuta av stunden


F-klass – åk 3
Barn i stan
Vårbruk – Skördetid i Skånegården
Teknikhistoria - människa, samhälle och miljö

Åk 4-6
Järnet och skogen

Åk 7-9
Skapande skola – ett bättre liv

 

Skansens målsättning för Skapande Skola är att uppleva på riktigt, skapa tillsammans och njuta av stunden

Foto: Marie Andersson
F-klass - åk 2 Skapande skola
Historia, Samhällskunskap, Svenska
Skapande skola
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

För f-klass-åk 2

Skolprogrammet är kopplat till det Centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen.
Att leva tillsammans.
-    Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola.
Minnen berättade av människor som lever nu.
Förskolans strävansmål
-    Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 

Skapande skola

I Skapande Skola fördjupar vi Skansenbesöket genom att lägga in extra sinnliga inslag och elevaktiviteter som undersöka, diskutera, reflektera, dramatisera och skapa på olika sätt.
Vi satsar också på mindre grupper och arbetar ofta i halvklass.
Vår erfarenhet har lärt oss att bästa resultat uppnås om lärarna och museipedagoger gör en gemensam planering. Vi kommer gärna ut till skolan och berättar mer om hur ni kan arbeta med Skapande skola på Skansen.
 

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav. Se exempel på skolsamarbeten med digitalt berättande här >>

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Mars-april och september-oktober, måndag-fredag 1200 kr

Med sagan och leken som utgångspunkt besöker vi staden.
Vi upptäcker bodar, gårdar och hem.
Kanske får du hjälpa till!

Biologi
Program year: 
årskurs 7-9
General information: 
I Skansen-Akvariet ser vi sedan exempel på evolution från ryggradslösa koraller och nässeldjur till broskfiskar‚ benfiskar‚ grod- och kräldjur‚ fåglar‚ halvapor och apor.
Vi jämför även med människans utveckling. Vi avslutar med att klappa en boaorm.

 

September-april‚ måndag-fredag, 750 kr

Varför måste man bevara arter i regnskogen när det finns så många?

Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap
Program year: 
gymnasiet
General information: 

Väckelse‚ nykterhet‚ klasskamp - runt sekelskiftet 1900 opponerade sig frikyrkorörelsen‚ nykterhetsförbunden och arbetarrörelsen mot överheten och samhällsordningen‚ mot bristen på medborgerliga rättigheter och mot den materiella och sociala nöden. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

Demokrati! är ett besök för gymnasiet med utgångspunkt i historien om Sveriges väg mot demokrati. På plats i några av Skansens folkrörelsehus‚ Folkets hus och Nykterhetslogen testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

Till besöket hör en enkel lärarhandledning som kan laddas ner Lärarhandledning Demokrati >>


Ur Läroplanen Gymnasiet
- Ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt (samhällskunskap A).
- Kunna förstå hur politiska‚ ekonomiska‚ geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället (samhällskunskap A).
- Analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser (historia A).

Mars-maj och september-oktober, 750 kr

Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige.

Biologi
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

Hur gör våra svenska djur för att klara vintern? Somliga flyttar till varmare länder, andra sover bort vintern genom dvala eller vintersömn. Hur får djuren tag på mat när det är snö och kallt samt vad händer med pälsen? Vi känner också på sommar- och vinterpälsar. Första delen av lektionen är inomhus och under den andra halvan går vi ut och besöker några av Skansens djur.


Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.(BI)

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.(BI)

 

November-mars‚ måndag-fredag, 550 kr

Vi lär oss om vad djuren har för anpassningar till vintern. Hur gör djuren för att klara sig när det blir kallt och snö och hur hittar djuren mat.
Biologi
Program year: 
f-klass - åk 3
General information: 

Vilken är Sveriges vanligaste‚ minsta eller största fågel? Vi lyssnar på fågel- och däggdjursläten och tittar närmare på pälsar och horn. Vi ser på hur djur är anpassade att leva i olika miljöer.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
- Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (BI)

 

Hela året‚ tisdag-fredag, 550 kr

På Biologiska museet lär vi känna några av våra svenska däggdjur och fåglar

Biologi
Program year: 
SFI
General information: 

På Biologiska museet från 1893 får man en bra överblick över vilka djur som finns i Sverige och vilken natur de lever i. Här sitter fåglarna still och det går att studera såväl en stor havsörn som en liten kungsfågel i detalj. Vi tittar också på bilder från olika delar av Sverige och går igenom vilka olika naturtyper det finns från norr till söder och vilka djur som är vanliga i de olika miljöerna. Vad innebär allemansrätten och vad är en nationalpark? Vi diskuterar också vilka djur som försvunnit från Sverige och vilka som har invandrat.

Hela året‚ tisdag-fredag, 600 kr

På Biologiska museet får du en bra överblick över svenska djur och natur.

Biologi
Program year: 
förskolan
General information: 

En lektion där vi träffar flera av de djur som finns inne på Skansen-Akvariet bl.a. Sengångare, apor, hajar och krokodiler. Givetvis anpassar vi lektionen efter barnens intresse och önskemål utefter vilka djur de vill titta på och lära sig lite om. Vi tar också en tur genom barnens regnskog. Lektionen avslutas hos Akvariets boaorm. Här får ni lära er lite mer om ormar samt, om man vill, klappa och känna på den.

 

September-april‚ måndag-fredag, 550 kr

Här träffar vi de exotiska djuren på Skansen-akvariet t.ex. apor, krokodiler och ormar

Biologi
Program year: 
årskurs 7-9
General information: 
Vi tittar på clownfisken där hanarna kan byta kön och bli honor. Vi går igenom grundläggande etologiska begrepp samtidigt som vi ser på olika djurs beteenden.
Vi avslutar med att eleverna får klappa en boaorm.

 

September-april‚ måndag-fredag, 550 kr

Vem sköter ungarna i dvärgsilkesapans monogama familj? Hur många fruar har en polygam babian? Hur slåss en lemur? Varför ligger krododilen med öppen mun? Hur gör fiskarna när de vill ha hjälp av putsarfisken?

Det var spännande och roligt! Det kändes verkligen som för ungefär 100 år sedan!Elev efter ett besök i Väla skola