Skogaholms Herrgård på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Skogaholm

Det är stora förändringar på gång ute i världen. På bruket funderar herrskapet över vad som ska hända i framtiden med deras exklusiva adelsprivilegier.

Under 1700-talet börjar adelns förmåner och rättigheter undergrävas av ekonomiska och sociala förändringar. Adelns politiska inflytande, äganderätten till herrgård och bruk, ämbeten och militära tjänster är inte längre given. Nu börjar även borgarna kalla sig herrar och brukspatroner och bygga sig bostäder som liknar adelns herrgårdar. Det blir allt svårare att hävda en exklusiv status med vackra inredningar, dyrbara föremål och prydnadsträdgårdar. Jorden och vad den ger, som spannmål, timmer eller järn, är och har varit adelns viktigaste inkomstkälla. Denna frälsejord som möjliggjort en elits makt, livsstil och konsumtion börjar alltmer övergå i ofrälse händer.

Skogaholm visar en herrgårdsbyggnad från ett järnbruk på 1790-talet. I friherrinnans och friherrens hus blandas mamseller med pigor och betjänter. Arbetsstyrkan på bruket är hierarkisk och privilegier och förmåner är reglerade. Köket ligger i en egen flygel. I den bor husmamsellen i egen kammare, i pigkammaren finns plats för tre sängar. I tjänarnas matsal kunde andra anställda som bruksinspektorn eller bokhållaren dyka upp. I Biblioteksflygeln mittöver gårdsplanen sover gäster över i de fem gästrummen. Flygeln rymmer också ett porslinskök och ett bibliotek.

Skogaholm består av fem byggnader kring en rymlig rektangulär gårdsplan med terrassmurar och staket. Huvudbyggnaden kommer från Skogaholms bruk i Närke, och flyglarna från Gullaskruv i Småland. Flyglarnas inredning utgör rekonstruktioner, bland annat efter mönster från ett bibliotek på Övedskloster i Skåne och från ett porslinskök på Tureholm i Södermanland. En av två paviljonger är hämtad från Söderköping och den andra är en kopia.

Skogaholms herrgårdsbyggnad uppfördes på 1680-talet med säteritak och timmerväggar som var rödfärgade. Fönstren var små med blyinfattade rutor. På 1790-talet moderniserades byggnaden. Väggarna putsades och gulmålades för att se ut som fransk sandsten, och man tog upp större fönster.

Till anläggningen hör också fatburen från Björkvik som står på utsidan av Sollidenscenen. På norra sidan av huvudbyggnaden finns en prydnadsträdgård och på östra sidan ligger en liten fruktträdgård med ett lusthus. Det är Skansens största trädgårdsanläggning. Lusthuset i ena hörnet av köksträdgården är byggt omkring 1700 och kommer ursprungligen från Bellmansgatan i Stockholm.

En intressant detalj i Skogaholms historia är att järnet som producerades på bruket såldes vidare av Skogaholms kommisionär, handelshuset Tottie & Arfwidsson, som exporterade järnet till bland annat England. Tottieska huset finns i Skansens stadskvarter.

Läs mer om Skogaholms park och trädgård.
Läs mer om Skogaholms köksflygel.


Skogaholm


1720-1820


Hus och byggnader

Upp