Skansen lokalvård i kulturhistoriska miljöer

Byggnader och byggnadsmiljöer är en viktig del av vårt kulturarv. För att kunna ta hand om kulturarvet krävs kunnig personal med kunskap inom lokalvård i känsliga miljöer. Skansen lokalvård i kulturhistoriska miljöer är en kurs som ger deltagaren ingående kunskap inom dessa ämnen och möjlighet att få sina kunskaper certifierade via RISE (Research Institutes of Sweden).