Royal Djurgården

45 aktörer på Djurgården arbetar för att tillsammans stärka Skandinaviens främsta besöksmål.

Besöksnäringen är en av världens snabbast växande branscher. Djurgården tar emot över 15 miljoner besökare årligen – fler än till kinesiska muren. Det gör Djurgården till en världsattraktion som ökar i betydelse. 

KDI - Kungliga Djurgårdens Intressenter - har som ambition att genom samverkan medverka till att stärka Djurgårdens position i Stockholmsbilden och att genom gemensamt agerande öka kunskapen om Djurgårdens värden. Djurgården blir starkare och därmed även Stockholms och Sveriges position inom besöksnäringen.

Royal Djurgården

Upptäck Skansen

Upp