Foto: Anders Bouvin
Skansen Akvariet

Skansen Akvariet

Du är här

Skansen-Akvariet ägs och drivs av en fristående arrendator och har separat entréavgift.

Observera att de dagar Akvariet har öppet längre än Skansen måste du ha passerat Skansens entré före stängning.

www.skansen-akvariet.com>>