Pelargon, Skansen

Organisation

På Skansen arbetar 195 tillsvidareanställda och ca 300 säsongsanställda, dessutom tillkommer personalen hos Skansens arrendatorer. Skansen har en mängd olika verksamhetsområden och ett 30-tal yrkeskategorier.

Här hittar man allt från kulturhistoriker, djurvårdare, byggantikvarier, elektriker och servicepersonal till trädgårdsmästare, kommunikatörer och scenografer.

Styrelse består av sju ledamöter. Ordförande samt tre ledamöter utses av regeringen och ytterligare två utses av Nordiska museets nämnd. Skansenchefen tillsätts av styrelsen och är en självskriven ledamot. Dessutom ingår tre personalrepresentanter.

Till sin hjälp har Skansenchefen ett kansli, direktionen. Skansen är organiserat i åtta avdelningar. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga avdelningar.

Styrelseordförande
Sven-Erik Österberg - landshövding

Styrelsens ledamöter
John Brattmyhr - Skansenchef
Nisha Besara - VD, Unga Klara
Sanne Houby-Nielsen - Styresman
Thomas Rolén, kammarrättspresident, jur. kand.
Per-Magnus Nilsson - Landskapsarkitekt
Brutus Östling - Fotograf

Ersättare
Mikael Gulliksson - Chefsjurist
Vanessa Gandy, fil. mag.
Gabriella Olshammar - Fil. Dr.

Personalföreträdare
Mikko Svensson, SEKO
Boel Recén, SACO
Hans Adamson - SEKO, ersättare
Yvonne Ekholm, ST


Det här är Skansen

Upp