Ordenshuset Brofästet, Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Ordenshuset Brofästet

I början av 1800-talet höll svenskarna på att supa ihjäl sig. Konsumtionen hade gått upp cirka 46 liter per person och år att jämföra med ca 10 liter i dagens Sverige. Mänskligt lidande och ekonomiska konsekvenser ledde till att nykterhetsrörelsen uppstod. Ordenshuset Brofästet visar hur föreningslivet blomstrade på 1920-talet.

Öppettider

Idag 23/6 11:00 - 17:00
sön 24/6 11:00 - 17:00
mån 25/6 11:00 - 17:00
tis 26/6 11:00 - 17:00
ons 27/6 11:00 - 17:00
Visa alla Öppettider ›

Händer hos

lör 18/8 11:00 - 16:30 Barn på 1920-talet
sön 19/8 11:00 - 16:30 Barn på 1920-talet
lör 25/8 11:00 - 16:30 Barn på 1920-talet
sön 26/8 11:00 - 16:30 Barn på 1920-talet
lör 1/9 11:00 - 16:30 Barn på 1920-talet
Visa kalendarium ›

I början av 1800-talet var brännvinskonsumtionen mycket stor i Sverige. Många inom den bildade medelklassen började därför propagera för nykterhet. En av dessa var prästen Peter Wieselgren, som fick stor opinionsbildande betydelse för riksdagens beslut att 1855 förbjuda husbehovsbränning. 

Så småningom växte nykterhetsrörelsen till en folkrörelse med flera olika organisationer, bland andra NTO, Verdandi och IOGT. Den första svenska logen av International Order of Good Templars, IOGT, bildades i Göteborg 1879 efter amerikansk förebild. Godtemplarorden krävde ”fullständig avhållsamhet från rusdrycker”. Rörelsen expanderade snabbt; år 1910 hade den 160 000 medlemmar.

Runt om i landet byggdes ordenshus vilka kom att få stor betydelse för kulturen och nöjeslivet, särskilt på landsbygden. I ett ordenshus kunde man mötas, gå på föreläsningar, bio, spela revyer och teaterstycken eller bara dricka kaffe och umgås.

Ordenshuset Brofästet kommer från Tierp i Uppland. Det visar hur föreningslivet blomstrade på 1920-talet. Då byggde man till med  ett scenhus vid ena gaveln, vilket gjorde det möjligt att bedriva teaterverksamhet. På glasveranden drack man kaffe och umgicks. 

Det ursprungliga huset byggdes 1895 av nykterhetslogen Brofästet inom IOGT. Från början var det en enkel, rödfärgad timmerbyggnad. År 1911 byggdes en glasveranda i två våningar och samtidigt fick fasaden gulmålad panel. Bottenvåningen består av en stor sal, kök, serveringsrum och ett projektorrum för filmvisning. En trappa upp finns föreningens bibliotek. 

– Läs mer –

1914-1945


Hus och byggnader

Upp