Boktryckarbostaden, Skansen

Om Klädkammaren

Redan 1893 startade insamlings- och kopieringsarbetet av uniformer, folkdräkter och andra kläder. Klädkammarens huvudsakliga uppgift är att förse pedagoger och programaktörer med tids- och ortstypiska kläder. Varje år kläs omkring 2000 personer och dessutom ingår de kulturhistoriska husens textilier i form av gardiner, mattor och sängkläder i ansvarsområdet.

Nya kläder och inredningstextilier nytillverkas kontinuerligt och idag utgör samlingen med sina 20 000 dräkter, original och kopior, en av landets största textilsamlingar. Förutom kläder och textilier till den dagliga verksamheten innehåller samlingen en stor mängd originalplagg till såväl folkdräkt som modedräkt och inredningstextilier. Gåvor har vi för närvarande tyvärr inte möjlighet att ta emot. Försök igen efter nyåret 2017/2018.

Klädkammaren har sedan 1983 sina lokaler med egen ingång från Hazeliusbacken. Idag arbetar tolv personer med utprovning, tvätt, vård, reparationer och nysömnad av kläder och textilier till verksamheten. Det går bra att besöka Klädkammaren, alla besök behöver dock förbokas.

Foto: Marie Andersson

Visningar

Mycket av detta visas i de kulturhistoriska miljöerna. Men det finns också möjlighet att boka studiebesök och guidade visningar av Klädkammarens omfattande textila samlingar.

De kläder och inredningstextilier som visas i Skansens kulturhistoriska miljöer och i programverksamheten är tillverkade efter kulturhistoriska sömnadsprinciper och av material som är historiskt och stilmässigt acceptabla. Mönstren är ritade utifrån originalplagg från respektive modeepok och finns belagda i skriftliga källor och på bilder. På så sätt säkerställs allmängiltigheten i plaggets snitt och materialens variation. Plaggen avspeglar främst det breda folkliga modet med sina specifika anpassningar av högreståndsmodet och bärs på ett kulturhistoriskt korrekt sätt.

Klädkammaren har tyvärr inte möjlighet att vara rådgivande i dräktfrågor. Vi hänvisar istället till olika folkrörelser som är aktiva inom området. Du kan också få mycket kunskap i den litteratur som finns framtagen på hemsidan. Här finner du även skötselråd för nytillverkade bygdedräkter.

Uthyrning

Vi hyr också, i mån av tillgång, ut kläder och dräkter till museer och privatpersoner för utställningar och representativa ändamål.

Kontakta oss

Besöksadress
Hazeliusbacken 15, OBS! – endast förbokade besök.

Skansens Klädkammare
Box 27807
115 93 Stockholm

Tel: 08-442 81 29 exp. förfrågningar och bokningar
E-mail:kladkammaren

– Läs mer –

Skansens klädkammare

Upp