Landskapet vid Saemien Sijtet, Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Landskapet vid Saemien Sijte

De flesta växter du hittar här har anknytning till samisk kultur.

Öppettider

Idag 26/4 10:00 - 16:00
lör 27/4 10:00 - 16:00
sön 28/4 10:00 - 16:00
mån 29/4 10:00 - 16:00
tis 30/4 10:00 - 22:00
Visa alla Öppettider ›

Sedan 2005 tar landskapsplanteringen vid Saemien Sijte mer form för varje år. Det här är ingen trädgård, utan snarare en plantering som ska ge ett intryck av landskapet kring både timmerkåtan och torvkåtan, vilka har sina förebilder från olika platser i Jämtland.

Med hjälp av mycket vatten, natursten (bland annat skiffersten), sand, grus, torv, och stubbar tas det fram en ömtålig och näringsfattig mark som lämpar sig till ett urval av vilda växter. De flesta växterna som finns på plats har anknytning till samisk kultur. Denna så kallade vildmarken ska ses som kulturmark, med till exempel en renvall och andra rester efter mänsklig aktivitet.

Några av växterna du kan hitta vid Saemien Sijte är glasbjörk (även någon fjällbjörk), gran, klibbal, rönn, fjällkvanne, mjölke, nordisk stormhatt, smörboll, starrgräs, vide, en, älggräs, ängsull, ängssyra, hjortron, kråkbär, samt ytterligare några sorters bärris.

- LÄS MER -

Trädgårdar

Upp