Kyrkhultsstugan på Skansen

Kyrkhultstugan

En av de första byggnader som Artur Hazelius lät uppföra på Skansen var Blekingestugan, som senare fick namnet Kyrkhultstugan efter Kyrkhult socken där byggnaden stod ursprungligen. Blekingestugan fick representera en socken och ett landskap men också ett hem för minnen – precis som Hazelius hela museigärning syftade till. Nu renoveras miljön för att visa hur den presenterades på Skansen i slutet av 1800-talet.