Trädgårdsslöjd på Skansen

Föreläsningar

På Skansen finns unik kunskap om såväl trä-, textil-, trädgårds- och mathantverk. Med anledning av det har vi i många år arrangerat kortare kurser inom dessa områden i Skånska gruvan. Under våren 2018 gör vi om kursverksamheten för att kunna sprida kunskapen om vårt kulturarv ännu mer och välkomna fler deltagare. Istället för kurser bjuder vi in till en föresläsningsserie med olika teman.