Svenska lantraser

Du är här

Ett viktigt inslag i kring Skansens hus och gårdar är tamdjuren. Många av tamdjuren tillhör svenska lantraser.

Fjällnära ko

Fjällnära ko

Den fjällnära kon blir lätt mycket tillgiven; den kunde minnas sin matmor i åratal efter att den hade sålts till någon annan.

Gotlandsruss

Gotlandsruss

Gotlandsrussen är en vildhästras från början. Den mest kända flocken finns på Lojsta hed på Gotland.

Gutefår

Gutefår

Gutefår har funnits på Gotland och Fårö sedan människan kom dit för att bosätta sig, då kallades de för utegångsfår.

Hedemorahöns

Hedemorahöns

Ursprunget till våra tamhöns är det vilda hönssläktet Gallus i Sydostasien.

Jämtget

Jämtget

Geten kallades förr ofta för fattigmans ko. Den klarar sig, till skillnad från kor, bra även under knappa förhållanden.

Linderödssvin

Linderödssvin

Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende.

Skånegås

Skånegås

Gåsskötsel är vår äldsta form av fjäderfäskötsel. Redan under bronsåldern ca 500 f.kr. fanns tama gäss.

Skånsk blommehöna

Skånsk blommehöna

Skånsk blommehöna är en av de största svenska lanthönsstammarna. Blommehönan var tidigare på väg att utrotas.

Svensk blå anka

Svensk blå anka

And eller anka, det är frågan? Änder är vilda, till exempel gräsänder. Ankor är änder som människan tämjt.

Svensk gul anka

Svensk gul anka

I Sverige har det funnits tamankor från mitten av 1500-talet. De härstammar från gräsanden som finns över hela norra halvklotet.

Åsenfår

Åsenfår

Fåren är duktiga betesdjur och har under de senaste åren förknippats med sin förmåga som landskapsvårdare.

Ölandshöna

Ölandshöna

Höns har funnits i vårt land sedan omkring 100 f Kr. och Ölandshönan anses vara vår äldsta opåverkade lantras.

Öländsk dvärghöna

Öländsk dvärghöna

Människan har troligen hållit tamhöns så länge hon har varit bofast. Hönsen fanns i varje hushåll och i alla bygder.