Stadskvarterens hus

Du är här

Skansens stadskvarter visar en medelstor svensk stad på 1800-talet, med verkstäder och bostäder intill varandra. Röda plank avgränsar mellan tomterna. Från bageriet doftar det av nybakat bröd lång väg. Den lilla kryddboden har öppet varje dag. Vid Hyttorget ligger Krukmakeriet, Glashyttan och Krogen Stora Gungan. Nedanför Glashyttan hittar du Snickerifabriken och Mekaniska verkstaden. I ena delen av stadskvarteren ligger Apoteket och Café Petissan. I Järnhandlarens hus finns även en Konsumbutik, en mjölk- och brödbutik från 1930-talet.

Apoteket Kronan

Apoteket Kronan

I 1700-talets apotek beredde apotekaren själv medicinerna efter recept. Något som innebar mycket manuellt arbete.

Arbetarbostaden

Arbetarbostaden

Arbetarbostaden visar hur en industriarbetarfamilj bodde i slutet av 1800-talet. Ett rum som detta kunde rymma ett tiotal personer, som alla skulle äta och sova här.

Bageriet

Bageriet

Här visar vi hur ett bageri kunde se ut på 1870-talet. Utanför hänger den typiska bageriskylten, kringlan.

Bokbinderiet

Bokbinderiet

I Bokbinderiet finns verktyg för häftning, skärning, pärmtillverkning och förgyllning med mera.

Boktryckarbostaden

Boktryckarbostaden

Boktryckarbostaden visar hur ett borgerligt hem kunde se ut på 1840-talet. Bostaden är renoverad till nyskick.

Boktryckeriet

Boktryckeriet

När Gustav Vasas bibel trycktes i Uppsala år 1540 var boktryckarkonsten precis hundra år gammal.

Café Petissan

Café Petissan

Det gamla studentkaféet Petissan serverar kaffe, saft, smörgåsar och bakverk.

Garveriet

Garveriet

I ett garveri bereds hudar till läder. I detta garveri bereddes ko- och kalvhudar till skor och stövlar.

Gravörverkstaden

Gravörverkstaden

Stålgravören arbetar fram reliefer i ämnen av stål, vilka används vid medalj- och myntprägling, prägling av matsilver, ornament, smycken med mera.

Gubbhyllan

Gubbhyllan

Sitt nuvarande namn, Gubbhyllan, fick huset vid 1900-talets början, när äldre herrar gärna drack sin punsch på övre verandan och lyssnade till regementsmusik.

Guldsmedshuset

Guldsmedshuset

Guld- och silversmedjan är inredd med Gustaf Möllenborgs verkstad från 1840-talet som stomme. Möllenborg införde maskinell teknik och därigenom kunde tillverkningen rationaliseras.

Hazeliushuset

Hazeliushuset

Hazeliushuset har tillhört malmgården Henriksdal. Sitt namn har huset fått efter Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, som föddes i huset den 30 november 1833.

Jakobsberg

Jakobsberg

Malmgårdarna var ett slags lantgårdar anlagda av stadens förmögna borgare i utkanten av större städer dit de flyttade på sommaren.

Järnhandlarens hus och bostad

Järnhandlarens hus och bostad

Järnhandlarens hus representerar trähusbyggandet i svenska städer under 1800-talets senare del.

Kammakarverkstaden

Kammakarverkstaden

Kammakaren tillverkade bland annat bestick, solfjädrar, kammar, senaps- och snusskedar samt pappersknivar.

Kolonistugorna

Kolonistugorna

Koloniträdgårdarna gav storstadsborna en möjlighet att själva odla frukt och grönsaker. Särskilt under första och andra världskriget blev koloniträdgårdarna en viktig försörjningskälla.

Konsumbutiken

Konsumbutiken

Konsumbutiken är från 1930-talet. Här såldes, mjölk, grädde, yoghurt, bröd, kakor och bullar även smör och margarin.

Koppar-, bleck- & plåtslageriet

Koppar-, bleck- & plåtslageriet

Det råder byggboom i staden och taken behöver plåt för vinklar, fall och vrår. I hemmen efterfrågas praktiska kärl i bleckplåt.

Krogen Stora Gungan

Krogen Stora Gungan

Kroglokalen är inredd som en så kallad bolagskrog från 1880-talet. Bolagskrogarna kom att betyda mycket både i kampen mot fylleriet och för en bättre mathållning.

Krukmakeriet

Krukmakeriet

I verkstaden tillverkas klassiska bruksföremål i lergods till försäljning.

Kryddboden

Kryddboden

Kryddboden eller kryddkramhandeln, känns igen på den svarta borsten (en kanonviska), vilken användes som yrkestecken för kryddkramhandlarna.

Kyrkoherdens lusthus

Kyrkoherdens lusthus

Inne på Boktryckeriets gård finns ett rödmålat lusthus, flyttat från kyrkoherdens trädgård vid Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm.

Mekaniska verkstaden

Mekaniska verkstaden

Maskinhallens karakteristiska sågbladstak ger bra dagsljus i hela lokalen. Denna typ av verkstadsbyggnad utvecklades i England och introducerades i Sverige på 1830-talet.

Posthuset

Posthuset

Poststationerna, som i viss mån hade begränsade befogenheter jämfört med postkontoren och postexpeditionerna, var ofta inrymda i postföreståndarens bostad.

Sadelmakeriet

Sadelmakeriet

I sadelmakeriet utfördes olika typer av läderarbeten, såsom sadlar, remtyg, vagnsinredningar och reseeffekter.

Skomakeriet

Skomakeriet

Skomakeriet är från 1870-talet. Det består av ett enda rum som fungerade både som bostad och verkstad.

Snickerifabriken

Snickerifabriken

Det är 20-tal och maskinsnickaren är på väg till en av bygdens många snickerifabriker. Det är ett samhälle som fortfarande sjuder av liv.

Spannmålshandlarens lusthus

Spannmålshandlarens lusthus

Spannmålshandlarens lusthus byggdes vid mitten av 1700-talet av spannmålshandlare Jonas Öman.

Sparbanken

Sparbanken

Idén med sparbanker kom ursprungligen från England och i Sverige bildades den första i Göteborg på 1820-talet.

Stockholms Glasbruk Skansen

Stockholms Glasbruk Skansen

I butiken säljs bruksglas, prydnads- och konstglas i egen design samt beställnings- arbeten, allt tillverkat i hyttan.

Swedenborgs lusthus

Swedenborgs lusthus

Swedenborgs lusthus var den plats dit den berömde mystikern och vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg drog sig tillbaka för studier och andliga övningar.

Tapetserarverkstaden

Tapetserarverkstaden

I tapetserarverkstaden arbetar tapetserarna med att klä möbler.

Tottieska gården

Tottieska gården

Tottieska gården har fått sitt namn efter dess byggherre Charles Tottie, en av landets förmögnaste köpmän på 1700-talet.