Om Skansen

Du är här

Jobba på Skansen

Jobba på Skansen

På Skansen representeras en mängd olika yrken. Här kan du läsa mer om hur du söker dem.

Kontakt

Kontakt

Här finner du de uppgifter du behöver för att komma i kontakt med Skansens avdelningar.

Skansens historia

Skansens historia

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum, grundat 1891 av Artur Hazelius.

Skansens miljöarbete

Skansens miljöarbete

På Skansen strävar vi mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål.

Stöd oss/Sponsring

Stöd oss/Sponsring

Vi välkomnar stöd till vår verksamhet. Genom insamlingsprojekt eller sponsringssamarbeten bevarar och utvecklar vi vår verksamhet.

Skansens vision och uppdrag

Skansens vision och uppdrag

Skansens verksamhet regleras i Stadgar för Stiftelsen Skansen, fastställda av regeringen den 15 april 1993

Om Skansen på teckenspråk

Om Skansen på teckenspråk

Skansens ljudguider

Skansens ljudguider

Skansen ska vara tillgängligt för alla. Här finns information om ett urval djur och hus och gårdar i form av ljudguider.

Äppelgårdens dagliga verksamhet

Äppelgårdens dagliga verksamhet

Äppelgårdens verksamhet har stor betydelse för Skansens miljö och som avlastning för den ordinarie personalen.

Organisation

Organisation

På Skansen arbetar 195 tillsvidareanställda och ca 300 säsongsanställda. Dessutom tillkommer personalen hos våra arrendatorer.

Vänförening och samarbeten

Vänförening och samarbeten

Skansen och Nordiska museet har en gemensam vänförening som ger stöd till verksamheterna och skapar spännande seminarier och evenemang.

Skansens webbplats

Skansens webbplats

Arbetet med att komplettera och uppdatera webbplatsen pågår dagligen.