Fler spännande hus

Du är här

En del av de byggnader som finns på Skansen stod här innan friluftsmuseet öppnade. Så finns det några hus och byggnader som flyttats hit, men som ändå inte räknas till stadskvarteren eller landsbygden. Hit hör till exempel vissa kontorsbyggnader, Ferdinand Bobergs observatorium, tornet Bredablick, Bragehallen, Kronbergs Ateljé och Skånska gruvan med sitt kafé  - Flickorna Helin & Voltaire.

Biologiska museet

Biologiska museet

Biologiska museet finner du i närheten av Hazeliusporten.

Bobergs elverk

Bobergs elverk

Bobergs elverk är den stora tegelbyggnaden vid Sollidsporten. Den uppfördes 1905 för att försörja Djurgården med elektricitet.

Bobergs observatorium

Bobergs observatorium

På Sollidenplanen finns ett litet åttkantigt observatorium med kupol, ritat av den välkände arkitekten Ferdinand Boberg.

Bragehallen

Bragehallen

I slutet av 1960-talet byggdes den gamla ölhallen om till arenateater. Idag används Bragehallen som teater- och cirkuslokal.

Bredablick

Bredablick

Bredablick är 30 meter högt och står på en höjd av 45 meter över havet. Det byggdes redan 1876.

Djurgårdspaviljongen

Djurgårdspaviljongen

Djurgårdspaviljongen ligger i slänten till höger ovanför Huvudentrén. Paviljongen byggdes på 1820-talet.

Fatburen

Fatburen

Fatburen byggdes 1893 på Skansen som en kopia av en förrådsbod från 1600-talet på Björkviks herrgård i Östergötland.

Fröstorp

Fröstorp

Fröstorp, som är ritad av arkitekten Bror Almquist, uppfördes som sommarrestaurang till Stockholmsutställningen 1897.

Gula huset

Gula huset

Gula huset nära Sagaliden byggdes troligen 1816. Grosshandlaren John Burgman lät uppföra huset för sitt eget stora hushåll.

Hällestadsstapeln

Hällestadsstapeln

Stapeln kommer från Hällestads församling i Östergötland och är med sina 40,5 meter en av Sveriges högsta klockstaplar.

Håsjöstapeln

Håsjöstapeln

Håsjöstapeln är en kopia av den drygt 21 meter höga klockstapeln vid Håsjö kyrka i Jämtland.

Kiosken från Djurgården

Kiosken från Djurgården

Kiosken är Stockholms äldsta bevarade kiosk. Den byggdes som annons- eller cigarrkiosk till Stockholmsutställningen 1897.

Kronbergs ateljé

Kronbergs ateljé

Med målningen ”Jaktnymf” gjorde konstnären Julius Kronberg både succé och skandal på Nationalmuseum 1875.

Lusthuset från Bellmansgatan

Lusthuset från Bellmansgatan

Lusthuset i trädgården vid Skogaholms herrgård kommer från kvarteret Småland, på Södermalm i Stockholm.

Motjärnsgruvan

Motjärnsgruvan

Här visas ett dagbrott från första halvan av 1700-talet där bergsmän bryter järnmalm med hjälp av eld – så kallad tillmakning.

Novilla

Novilla

Novilla är namnet på den empirebyggnad i rosa och grått som ligger till höger om Skansens huvudentré.

Röda längan

Röda längan

Röda längan uppfördes 1814 som bostad åt tjänstefolk och trädgårdsarbetare vid Burgmans fåfänga.

Sagaliden

Sagaliden

Sagaliden kallas den gula byggnad i empirestil som ligger ovanför Hazeliusporten.

Skogens hus

Skogens hus

Vid Bergbanans toppstation ligger sedan 1989 Skogens hus, ritat av Ove Hidemark.

Skånska gruvan

Skånska gruvan

Skånska gruvan uppfördes som utställnings- paviljong till Stockholmsutställningen 1897, av olika skånska bruk och industrier.

Snus- och Tändsticksmuseum

Snus- och Tändsticksmuseum

Snus- och Tändsticksmuseum är inrymt i Gubbhyllan vid Spegeldammen, bredvid rulltrappans nedre ingång.

Vaktstugan

Vaktstugan

Vaktstugan byggdes på 1880-talet av områdets dåvarande ägare och användes under Skansens första år som vaktstuga.

Ölandskvarnarna

Ölandskvarnarna

Ölandskvarnarna kommer från västra Öland. De kom till Skansen 1922 och är av en medeltida typ som kallas stolpkvarn.