Andra tamdjur

Du är här

På Skansen finns många tamdjur som inte är lantraser. De flesta av dem är djur som förts in från andra länder.

Fjordhäst

Fjordhäst

Fjordhästen kommer ursprungligen från västra Norge och är en av de äldsta och renaste hästraserna i världen.

Låglandsboskap

Låglandsboskap

Låglandsboskap (SLB) är en koras som har funnits i Sverige i omkring 100 år. På Skansen finns SLB-kor på Skånegården.

Påfågel

Påfågel

Påfågeln känns igen av de flesta som besökt en djurpark. På Skansen strövar påfåglarna fritt över området under sommaren.

Shetlandsponny

Shetlandsponny

Shetlandsponnyn är ingen stor häst men den är världens starkaste häst i förhållande till sin storlek och kan dra upp till 1500 kilo.

Tamren

Tamren

I flera tusen år har renen varit de nordliga folkens livgivare. Genom renen har grunden lagts för en mänsklig existens i norra Sverige.