Våra insamlingsprojekt

Du är här

Vi är inte bara ett härligt utflyktsmål med djur, kultur och evenemang, vi är också en bevarandeorganisation där vi bidrar till artbevarande och kulturhistorisk utveckling, i egen regi eller indirekt via andra aktörer både nationellt och internationellt. Vi vill bidra till bevarande av biologisk mångfald och om en hållbar samhällsutveckling där fokus är samspelet mellan samhälle, natur, djur och kultur.

Skansens insamlingsprojekt

Skansens verksamhet är något som engagerar många, både våra besökande gäster men också andra intressenter i samhället. Många vill engagera sig och bidra lite mer till Skansen än bara genom det vanliga besöket. Därför har vi två insamlingsprojekt som möjliggör ökat stöd för forskning, utbildning och artbevarande. Den ena inriktningen är för vår zoologiska verksamhet alltså djurparken och den andra utifrån bevarandet och utvecklandet av våra kulturhistoriska miljöer. Förenande för båda inriktningarna är att de insamlade medlen kommer att riktas till verksamhet och stöd och göra aktiviteter möjliga utöver den vanliga löpande verksamheten.

Genom ökat fokus på de två projektens inriktningar kan vi i högre grad utveckla lärandet, öka kunskapen om hur allt hänger ihop, sambanden mellan människa, miljö, djur, natur och kultur.

Insamlingar av det här slaget är skiljt från andra medel som gåvor, donationer och sponsring. Projekten kan förändras något i inriktning men kriterierna och styrningen av våra insamlingsprojekt är desamma över tid. Läs mer om ändamålskriterierna samt styrning och användning av de insamlade medlen>>
Zoologiskt – Den vitryggiga hackspetten har länge varit hotad och I september 2016 invigdes en voljär på Skansen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Nordens ark. Här föds vitryggiga hackspettar upp för att sedan släppas ut i naturen. Vi har även startat ett insamlingsprojekt vars insamlade medel går till bevarande av arten. Skansens insamlingsprojekt har till ändamål att lämna ekonomiskt stöd till verksamhet som syftar till att främja arbete med artbevarande av i första hand Nordiska arter. Projektet kan dock stödja andra bevarande projekt som är direkt eller indirekt kopplade till Skansens djur, samt internationella projekt med koppling till samspelet mellan människa och djur. 

Läs mer om den vitryggiga hackspetten>>

Vill du lämna en gåva?

Swish: 1234717757
Kontonummer: 5222-11 538 63 
Bankgiro: 717-1945
Kulturhistoriskt – Just nu samlar vi in pengar för en silverservis till Tottieska gården. Tottieska gården renoveras sedan 2012 och inför öppnandet av huset 2018 ska alla detaljer vara på plats. Var med och samla in till en silverservis från 1700-talet, samma tid som huset. Förhandsvisningar har hållits under vårt födelsedagsfirande för att visa på det gedigna arbetet bakom. Skansens insamlingsprojekt har till ändamål att berika och utveckla våra kulturhistoriska miljöer utöver linjeverksamhet och/eller stötta kunskapsöverföring i hur man utvecklar kulturhistoria utifrån de historiska berättelserna. Insamlade medel kan vara nationellt eller internationellt. 

Läs mer om Tottieska gården>>

Vill du bidra till att smycka Tottieska gården att återfå sin prakt?

Swish: 1234126959
Kontonummer: 5222-11 538 71
Bankgiro: 717-2505