Djurgårdspaviljongen

På teckenspråk: Information för dig med funktionsnedsättning

Skansen är beläget på ett berg och är en utmaning gällande tillgänglighet. Området har även en kulturmiljö med många känsliga byggnader som inte alla gånger går att anpassa på ett önskvärt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att försöka förbättra tillgängligheten på Skansen och i våra miljöer och då med olika funktionsvarianter i åtanke.


Parkering och färdtjänst
Det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser för personer med handikapptillstånd vid Restaurang Solliden. Vi kan inte garantera parkeringsplats, speciellt inte under populära dagar som stora högtider eller Allsångstisdagar.
Med undantag för enstaka dagar, kan färdtjänst och taxi hämta/lämna gäster på vändplanen utanför Restaurang Solliden inne på Skansen. Entréavgift betalas då vid bommen vid infarten. Adressen till Sollidsporten är Singelbacken 9.
Innanför huvudentrén finns ett lyftbord som tar rullstolar (max 500 kg) uppför första trappan upp till Spegeldammen. Det finns inte hiss från Spegeldammen upp till Skansenberget utan enbart en rulltrappa, men det är möjligt att ta sig vidare på delvis branta gångvägar upp på Skansenberget via Skansen-Akvariet och Galejan. Adressen till huvudingången är Djurgårdsslätten 49 - 51.
Innanför Hazeliusentrén finns Bergbanan som går upp till Tingsvallenområdet, inte långt från Bollnästorget och Marknadsgatan. Bergbanan kan lätt användas av besökare med rullstol. Rullstolsburna och ledsagare/assistent åker gratis. Dörröppningen är 80 cm bred. Adressen till Hazeliusporten är Hazeliusporten 2.

Entréavgifter och rabatter
Personer med funktionsnedsättningar betalar ordinarie entréavgift till Skansen. Ledsagare/personlig assistent i tjänst har fri entré mot uppvisande av ledsagarbevis i sällskap med betalande brukare
Personal och patienter från vårdhem, sjukhem, gruppboenden och liknande kan ansöka om ett rabatterat entrékort. Kortet kostar 1.500:- och ger fri entré för högst 15 personer (inkl. personal). Kortet gäller kalenderårsvis och ska alltid medtagas. Beställning av gruppkort görs via mail.         

                  
Assistanshund
Arbetande hundar såsom ledar-, signal- och assistanshundar är tillåtna på Skansen. Hundarna får inte ha direktkontakt med eller störa Skansens djur. Hundägaren/hundföraren ska skriva under en försäkran där det intygas att hunden är vaccinerad mot valpsjuka och parvo-infektion och att hunden inte uppvisar symtom på smittsam sjukdom. Blankett för detta finns i entréerna. Det ska även framgå att det rör sig om en arbetande hund genom att hunden bär tjänstetäcke.

För gäster med rörelsehinder
Rullstolar Det finns ett fåtal rullstolar för utlåning i entréerna mot uppvisande av legitimation. De har endast parkeringsbroms, ej handbroms, och är inte bokningsbara.
Rullstolsramper finns vid Seglora kyrka, Snickerifabriken, Bollnässtugan och Logen på Bollsnästorget. Till Järnhandlarens hus finns en fast ramp till bostadsdelen och man når även butiken därifrån. Portabla rullstolsramper kan läggas ut vid behov vid Skånegården, Statarlängan och Väla Skola. I Mekaniska verkstaden kan man komma in i utan ramp.
Matställen där man lätt kan ta sig in med rullstol: Koloni, Tre Byttor, Restauration Gubbhyllan, Skansen Terrassen och Sollidens matsal.
Toaletter för rullstolar finns vid Huvudentrén, Hazeliusporten, bakom Högloftet nära Bredablick, i Skogens Hus och på Lill-Skansen. Under sommaren (midsommar - augusti) samt under julperioden finns även en rullstolsanpassad tillfällig toalett vid Vaktstugan. Med permobil är toaletterna bakom Bredablick, inne på Skansen Terrassen och vid huvudentrén (förutsätter hjälp med dörrar) tillgängliga.

För gäster med nedsatt syn
Att röra föremål Så gott som alla föremål i Skånegårdens bostadslänga och i Back Mats stuga får röras. Fråga gärna våra värdar både här och i andra miljöer vilka saker ni får ta i och vad som får användas.
SvällbiIder  I Skånegården och på Moragården finns svällbilder som underlättar för de som kan läsa punktskrift att orientera sig på gården.

För gäster med nedsatt hörsel
Hörslinga finns i Seglora kyrka, den har täckning i de centrala delarna av kyrkan. Det finns även en hörslinga framför Sollidens scen, dock ej på rullstolsplatån.


Skansen på teckenspråk

Upp