Hornborgastugan
Sparad som favorit Spara som favorit

Hornborgastugan

Om vi hade besökt Hornborga by en sommardag i mitten av 1800-talet hade vi kunnat se hur skomakare Sjödahl samlade ihop de hötappar som blivit kvar när byns bönder kört in sitt hö.

Öppettider

tis 1/5 10:00 - 17:00
ons 2/5 10:00 - 17:00
tor 3/5 10:00 - 17:00
fre 4/5 10:00 - 17:00
lör 5/5 11:00 - 17:00
Visa alla Öppettider ›

Händer hos

tis 1/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 2/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 3/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 4/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 5/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 6/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
mån 7/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tis 8/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 9/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 10/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 11/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 12/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 13/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
mån 14/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tis 15/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 16/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 17/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 18/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 19/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 20/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
mån 21/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tis 22/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 23/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 24/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 25/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 26/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 27/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
mån 28/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tis 29/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 30/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 31/5 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 1/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 2/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 3/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
mån 4/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tis 5/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 6/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 7/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 8/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 9/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 10/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
mån 11/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tis 12/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
ons 13/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
tor 14/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
fre 15/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
lör 16/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
sön 17/6 11:00 - 16:30 Hälsa på i Hornborgastugan
Visa kalendarium ›

Skomakare Sjödahl i Hornborgastugan tillhörde de s k obesuttna som inte ägde någon egen mark att odla. Att samla spillhö, att raka hö, var hans enda möjlighet att få hö till sin ko och sina får.

De obesuttna i Hornborga by hade sina stugor på den mindre värdefulla delen av själva bytomten, kallad ”tån”, eller i utkanten av byns ägor. Det var likadant i flera andra byar i Västergötland. De obesuttna kunde äga sin stuga. Några djur kunde man i bästa fall hålla men annars fick man försörja sig som fiskare, hantverkare eller med tillfälliga arbeten.

Antalet obesuttna i byarna ökade starkt i samband med den stora befolkningstillväxten i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Många tvingades att emigrera eller flytta till någon stad eller bruksort för att bli industriarbetare. Många flyttade också till större gårdar eller gods för att arbeta i jordbruket som statare.

Hornborgastugan är ett exempel på hur de obesuttna kunde bo under 1800-talet. När man stiger in i huset får man huka sig, ytterdörren är inte mer än 105 cm hög. Boningsrummet är bara 4 x 4 meter, och spisen upptar ungefär en fjärdedel av utrymmet. Till sin plan är stugan en enkelstuga.

Stugan är byggd av timmer medan ladan är uppförd av stora stenblock och skiftesverk, det vill säga brädor infogade i stolpar. Taket är halmtäckt med torv ovanpå halmen, vilket var vanligt i Västergötland. Spisen saknar spjäll, men skorstenen kan täppas till ovanifrån med en stenhäll som manövreras från marken med en hävstång.

Stugan fanns ursprungligen i Hornborga socken i Västergötland.

Läs mer om Hornborgastugan på DigitaltMuseum

- LÄS MER -

1870-1913


Hus A - Ö

Upp