Skånska Gruvan

Skånska gruvan

Skånska gruvan är en byggnad som uppfördes till Stockholmsutställningen 1897 av olika skånska bruk och industrier. Idag används den bland annat för Skansen Hantverk & Slöjds kursverksamhet, och för caféverksamhet.

Skånska gruvan, ritad av Gustaf Wickman, uppfördes som utställningspaviljong till Stockholmsutställningen 1897 av olika skånska bruk och industrier. Förutom anknytningen till Skåne, fick Skånska gruvan sitt namn av den konstgjorda gruva som var installerad här. Byggnaden fick stå kvar efter utställningen och skänktes till Skansen.


1977 brann huset ner och endast tegelmurarna stod kvar. 1999 fick Skansen möjlighet att bygga upp gruvan igen och hösten 2001 invigdes den igen. Nu används den till möten, konferenser, kurser och caféverksamhet.

Hitta till Skånska Gruvan
Till Skånska Gruvan kommer du med spårvagn 7 eller buss 67 - hållplats Nordiska museet, eller färja från Slussen. Adressen är Rosendalsvägen 14, Djurgården, Stockholm.

För de som ska delta i verksamhet på Skansen Hantverk & Slöjd finns tyvärr inte parkering i anslutning till Skånska gruvan men vid Wärdshuset Godthem finns en avgiftsbelagd allmänparkering. Man kan också parkera på Östermalm och promenera över bron eller ta buss till Nordiska museet.


Föreläsningar/vandringar

Upp