Lekplatser på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Ekorrparken med Trojeborgen

Ekorrparken är en park för lite större barn med en trädkoja med klätterställningar, musikinslag med en dendrofon och trianglar och andra lekelement. Här finns också den populära labyrinten Trojeborgen.

Öppettider

Idag 12/12 10:00 - 15:00
tor 13/12 10:00 - 16:00
fre 14/12 10:00 - 15:00
mån 17/12 10:00 - 15:00
tis 18/12 10:00 - 15:00
Visa alla Öppettider ›

Ekorrparken är Skansens största lekpark och ligger norr om Sollidenrestaurangen. Den riktar sig till äldre barn, mellan 5-9 år.

En Trojeborg är en slags fornlämningav utplacerade stenar i ett speciellt labyrintliknande mönster. Trojeborg kallas också för labyrint. Varför de kallas trojeborgar vet man inte säkert, men det antas ibland vara från samma ord som Troja, en befäst stad.

Ekorrparken invigdes 6 juni 2001 tack vare gåva från Nordiska museets och Skansens vänner. 2016 renoverades den och fick sin nuvarande utformning med roliga lekinstallationer.


Lekplatser på Skansen
Trojeborgen, en labyrint på Skansen |

2016 fick Ekorrparken en rejäl upprustning, med nya lekelement och aktiviteter, i samarbete med Topia Landskapsarkitekter. Parkens ekorrar fick egna små kojor, kryp-in och klätterträd.

I planeringsarbetet utgick man bland annat ifrån en inspirationsbild ur en barnbok. Dessutom intervjuades en skolklass med elever i sjuårsåldern om deras önskemål kring lekredskap. Stort fokus låg också på tillgänglighet vid lekparkens utformning och val av utrustning. 

- LÄS MER -

Lek på Skansen


1946 fram till idag

Upp