Lekplatser på Skansen

Ekorrparken med Trojeborgen

Ekorrparken är en park för lite större barn med en trädkoja med klätterställningar, musikinslag med en dendrofon och trianglar och andra lekelement. Här finns också den populära labyrinten Trojeborgen.

Öppettider

21/10 10:00 - 16:00
22/10 10:00 - 16:00
28/10 10:00 - 16:00
29/10 10:00 - 16:00
30/10 10:00 - 16:00
Visa alla Öppettider ›

Ekorrparken är Skansens största lekpark och ligger norr om Sollidenrestaurangen. Den riktar sig till äldre barn, mellan 5-9 år.

Det här är en lekpark som har funnits riktigt länge på Skansen, och många av våra besökare genom åren har någon sprungit genom den populära stenlabyrinten Trojeborgen. 

Lekplatser på Skansen
Trojeborgen, en labyrint på Skansen |

2016 fick Ekorrparken en rejäl upprustning, med nya lekelement och aktiviteter, i samarbete med Topia Landskapsarkitekter. Parkens ekorrar fick egna små kojor, kryp-in och klätterträd.

I planeringsarbetet utgick man bland annat ifrån en inspirationsbild ur en barnbok. Dessutom intervjuades en skolklass med elever i sjuårsåldern om deras önskemål kring lekredskap. Stort fokus låg också på tillgänglighet vid lekparkens utformning och val av utrustning. 

- LÄS MER -

Lek på Skansen


1946 - nutid

Upp