Baltic Sea Science Center på Skansen

Baltic Sea Science Center

Östersjön kommer in på Skansen via ett unikt samarbete med BalticSea2020. Ett inspirerande och tankeväckande kunskapscentrum för Östersjön inreds med akvarier, utställningsytor, skolsalar och laboratorium. Kunskapcentret kommer att fungera både som ett pedagogiskt nav för skolan och en engagerande informationsplats för allmänheten där vi lyfter frågor som rör detta unika innanhav. Centret beräknas invigas första kvartalet 2019.

Östersjön - vårt gemensamma ansvar

Skansen har i 125 år kombinerat naturupplevelser och kunskap om djur och natur med kulturhistoria och insikter i människors livsvillkor. Detta har visat sig mycket framgångsrikt för att locka besökare från både när och fjärran. Nu lyfter vi blicken ytterligare.

Bygget av kunskapscentret startade under hösten 2016 och beräknas bli klart under första kvartalet 2019. |

Skansen och BalticSea2020 har inlett ett samarbete för att förbättra möjligheterna för att Östersjön ska kunna bli ett livskraftigt hav i framtiden. Det ska ske genom ökad insikt hos allmänheten om Östersjöns känsliga ekosystem och hur vi idag påverkar havet i fel riktning. Genom att förändra vårt eget agerande kan vi bidra till att förbättra villkoren för detta unika innanhav som är hem för en rad specialanpassade växter och djur och dessutom närmiljö för över 90 miljoner människor. Målet är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass med utställningar, akvarier, lektionssalar, laboratorium och utställningsytor. Med Baltic Sea Science Center får besökarna en inblick i hur Östersjön mår under ytan - och vad vi alla kan göra åt det.

Området bakom Skansen-Akvariet där det förr fanns sjölejon och flamingos, har varit outnyttjat i många år.

– Tankarna på att kunna visa Östersjön under ytan har varit på agendan länge, säger Tomas Frisk som är chef på Zoologiska avdelningen på Skansen. Att vi nu kan bygga ett helt kunskapscenter tillför Skansens pedagogiska verksamhet en helt ny dimension. Här får vi ännu en plats på Skansen att berätta om samspelet mellan människa, djur och natur.

Upp