Vanliga frågor om djuren

Du är här

Hur ska jag göra för att få jobba med djur när jag blir stor? Kan man gå in till vargarna? Varifrån kommer egentligen era djur? Skansens djurpark är en spännande plats som väcker många frågor. Här svarar våra djurvårdare på de vanligaste.

Hur gör man för att bli djurvårdare på Skansen?
För att bli djurvårdare på Skansen måste man ha gått den treåriga gymnasieutbildningen Naturbruk med inriktningen Djurpark. Det finns inte så många djurvårdare som jobbar med djurparksdjur i Sverige och det är liten omsättning på personal. Så även på Skansen. När lediga tjänster finns lyser vi ut dem på vår hemsida.
 
Går ni in till era rovdjur?
Ja, djurvårdarna som sköter djuren går in till alla våra djur utom björnarna. På Skansen har vi noggranna säkerhetsrutiner för våra djurvårdare. Hos rovdjuren är man alltid två och bär alltid komradio. Inga andra än de ordinarie vargskötarna får vistas i varghägnet.
 
Vilken tid får djuren mat?
En del av våra djur äter flera gånger om dagen medan andra får mat några gånger i veckan beroende på vilken art det är och deras behov. De djur som vi har särskilda matningstider för kan du hitta på hemsidan eller våra informationstavlor på området.
 
Varför finns det massa nappar på Lill-Skansen?
Av gammal tradition brukar barn som slutar med napp lämna sina nappar till kattungarna på Lill-Skansen. Numera samarbetar vi med Solgläntans katthem och därför håller vi ibland enbart vuxna katter beroende på vilka de behöver placera om.

Fiskar ni själva fisken som sälarna äter?
Fisken som sälarna äter är sill. Den köps in, flera ton åt gången, och förvaras i en stor frys. Sedan många år har vi utfodrat våra sälar med fisk som fiskas i Atlanten eftersom den innehåller mindre miljögifter jämfört med fisk från Östersjön.
 
Varifrån kommer djuren som finns på Skansen?
Djuren som vi håller på Skansen är födda på Skansen eller i en annan djurpark. Det händer även att vi tar hand om vilda djurungar vars mamma har dött. Efter tillstånd från Naturvårdsverket rehabiliteras dessa djurungar på Skansen. De kan sedan ofta inte släppas ut i naturen igen, utan stannar inom djurparkerna.
 
Kan man köpa djur från Skansen?
Tama djur som föds på Skansen som getter och får säljer vi ibland. Vilda djur säljer vi inte, de flyttar vid behov till andra djurparker och då skänker man djuren djurparkerna emellan. Vilda djur får man inte ha som privatperson i Sverige.
 
Får man mata djuren?
Nej, man får inte mata djuren på Skansen. Varje djur har en noggrant uträknad foderstat och får mat som är exakt beräknad per individ. Djuren riskerar att bli allvarligt sjuka om de dessutom matas med annan mat.