Vänförening och samarbeten

Du är här

Skansen är beroende av bra samarbete med den viktiga vänföreningen Nordiska museet och Skansens vänner och andra föreningar.

Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
Vänföreningen bildades 1918 och har till ändamål att stödja och främja Nordiska museets och Skansens verksamhet. Läs mer>>


Kungliga Djurgårdens intressenter (KDI)
Stiftelsen Skansen är en del av Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI. Organisationen samlar attraktionerna på Djurgården och består av alla aktörer som bedriver verksamhet här.