Vadmalsstampen kommer från Sveg i Härjedalen. I den beredde man ylletyg till vadmal med hjälp av tre par stampar, vilka drivs av vattenkraft.

Vattenstampar har varit kända över hela landet, men de var särskilt vanliga i Norrland. Tyget placerades i hett vatten och bearbetades med stamparna så att fibrerna filtades ihop. Resultatet blev ett tätt, smidigt och starkt tyg, som framför allt användes till kläder. En vadmalsstamp kunde ägas gemensamt av en hel by eller av flera bönder tillsammans.