Traditionellt nyårsfirande på Skansen

Du är här

Att vaka in nyåret är en ny tradition från 1900-talet som spritt sig i alla samhällsklasser. Radion började med klockringning redan 1927 och från 1950 kommenterade den omåttligt populäre Sven Jerring inringningen av alla Sveriges domkyrkoklockor som markerade tolvslaget. TV sänder numera nyårsfirandet på Skansen med uppläsning av Alfred Tennysons "Nyårsklockorna" som stående inslag.

Nyårsafton firas av många i offentlig miljö, till skillnad från julafton som oftast firas hemma. 
 
De hedniska romarna hade ett uppsluppet nyårsfirande och deras nyår låg vid det som vi nu räknar som 1 mars. Här i Sverige låg nyårsdagen den 25 mars ända fram till 1500-talet. Även i England firades den 25 mars, ett bruk som inte upphörde förrän 1753. I det Bysantinska riket, bl a Ryssland, firades nyårsdagen den 1 september fram till år 1700.Så småningom blev den sista december nyårsafton, och då har Sylvester namnsdag. Ett trevligt sätt att fira nyår var att gå på Sylvesterbal.
 
På nyårsafton tänker man både på det år som gått, och vad som ska hända under det kommande. Det gjorde man även förr i tiden.  I brytningen mellan det gamla och det nya kunde man enligt folktron spå och med magi påverka framtiden. Bonden undrade hur skörden skulle bli, giftasvuxna ungdomar var nyfikna på om de skulle bli gifta och hur deras tillkommande skulle se ut. Borgarna i städerna spådde framtiden i smält bly men allmogen hade andra sätt att se in i framtiden. Nymånen, det s.k. "nyårsnyet" hade en framskjuten del i tolkningen av framtiden. Från Småland berättas om bonden som tittade på nymånen och räknade med att så många dagar som nyårsnyet doldes av moln, lika många dagar skulle säden ligga i jorden. Den unga flickan som ville se in i framtiden skulle niga tre gånger för nymånens skära och läsa upp en vers där hon frågar vems barn hon ska föda. Hon kunde också gå ut på 12-slaget och sopa en bit ifrån förstubron så skulle hennes tillkommande komma till gården nästa dag.
I dagens nyårsfirande ingår att man avger fina löften, som sen kanske aldrig blir uppfyllda. Men det är ändå en tid för eftertanke och nystart även i vårt moderna samhälle.

 

Ta mig till nyårsfirandet på Skansen >>