Tillgänglighet

Du är här

Tips och information för dig med funktionsnedsättningar av något slag.

Allmän information

Färdtjänst och entréer

Sollidsporten: Färdtjänst och taxi kan, med undantag för enstaka dagar vid speciella arrangemang, hämta/lämna gäster på vändplanen utanför Restaurang Solliden inne på Skansen. Entréavgift betalas vid bommen vid infarten. Obehörig biltrafik inne på området är inte tillåten.

Adress till Sollidsporten: Singelbacken 9

Huvudingången: Innanför huvudentrén finns ett lyftbord (tar max 500 kg) som tar rullstolar förbi första trappan upp till Spegeldammen. Observera att det inte finns någon hiss från Spegeldammen upp på Skansenberget. Det finns enbart en rulltrappa. Men det är möjligt att ta sig vidare på delvis branta gångvägar upp på Skansenberget via Skansen-Akvariet och Galejan.

Adress till huvudingången: Djurgårdsslätten 49-51

Hazeliusporten: Innanför entrén finns Bergbanan som går upp till Tingsvallenområdet, inte långt från Bollnästorget och Marknadsgatan. Bergbanan kan lätt användas av besökare med rullstol. Rullstolsburna med ledsagare/assistent åker gratis. Läs om bergbanans öppettider här>>

Adress till Hazeliusporten: Hazeliusporten 2

Parkering

Det finns ett fåtal parkeringsplatser för personer med handikappstillstånd vid Restaurang Solliden. På grund av att antalet platser är så begränsade kan vi inte garantera parkeringsplats, speciellt inte under populära dagar, t ex stora högtider eller Allsångstisdagar. Information och trafikavstängningar redovisas på Skansens hemsida>>.

Entréavgifter och rabatter

Personer med funktionsnedsättningar betalar ordinarie entréavgift till Skansen. Ledsagare/personlig assistent i tjänst har fri entré, mot uppvisande av ledsagarbevis, i sällskap med betalande brukare. I Bergbanan åker både rullstolsburen och ledsagare/assistent gratis. Dörröppningen är 80 cm bred.

Personal och patienter/boende från vårdhem, sjukhem, gruppboende och liknande institutioner kan ansöka om ett rabatterat entrékort. Kortet kostar 1.500:- och ger fri entré för högst 15 personer (inkl. personal). Kortet gäller kalenderårsvis och ska alltid medtagas. Beställning av gruppkort görs via mail; maria.johansson@skansen.se                                              

Assistanshund

Arbetande hundar såsom ledar-, signal- och assistanshundar är tillåtna på Skansen. Hundarna får inte ha direktkontakt med eller störa Skansens djur. Hundägaren/hundföraren skriver under en försäkran där denne intygar att hunden är vaccinerad mot valpsjuka och parvo-infektion och att hunden inte uppvisar symtom på smittsam sjukdom. Blanketterna finns i entréerna. Det ska även framgå att det rör sig om en arbetande hund genom att hunden bär tjänstetäcke. 

 

För gäster med rörelsehinder

Handikapparkering, se ovan under Allmän information; parkering

Rullstolar Det finns ett fåtal rullstolar för utlåning i entréerna mot uppvisande av legitimation. De har endast parkeringsbroms, ej handbroms. De är ej bokningsbara.

Rullstolsramper finns vid Seglora kyrka, Snickerifabriken, Bollnässtugan och Logen på Bollsnästorget. Till Järnhandlarens hus finns en fast ramp till bostadsdelen och man når även butiken därifrån. Portabla rullstolsramper kan läggas ut vid behov vid Skånegården, Statarlängan och Väla Skola. I Mekaniska verkstaden kan man komma in i utan ramp.

Matställen där man lätt kan ta sig in med rullstol: Koloni, Tre Byttor, Restauration Gubbhyllan, Skansen Terrassen och Sollidens matsal

Toaletter för rullstolar finns vid Huvudentrén, Hazeliusporten, bakom Högloftet nära Bredablick, i Skogens Hus och på Lill-Skansen. Under sommaren (midsommar - augusti) samt under julperioden finns även en rullstolsanpassad tillfällig toalett vid Vaktstugan. Med permobil är toaletterna bakom Bredablick, inne på Skansen Terrassen och vid huvudentrén (förutsätter hjälp med dörrar) tillgängliga.

För gäster med nedsatt syn

Att röra föremål Nästan alla föremål i Skånegårdens bostadslänga och i Back Mats stuga får röras. Fråga på plats vad som får användas. Fråga även i andra miljöer vilka saker ni får ta i.

Ljudguider  Här hittar du Skansens ljudguider>>

Ledarhund  se ovan under Allmän information; assistanshund.

SvällbiIder  I Skånegården och på Moragården finns svällbilder som underlättar för bl.a. dem som kan läsa punktskrift att orientera sig på gården.

För gäster med nedsatt hörsel

Hörslinga finns i Seglora kyrka, den har täckning i de centrala delarna av kyrkan. Hörslinga finns även framför Sollidens scen dock ej på rullstolsplatån

Teckenspråk Här hittar du information om Skansen på teckenspråk>>                                                                            

För gäster med allergier

Rökning är endast tillåten på särskilt utmärkta platser med askhinkar.               

Matallergier Tips för de med matallergier finns här>> allergiinfo                

Visningar för personer med funktionsnedsättningar  

Kontakta Skansens Bokning tel: 08-442 82 70 så kan museipedagogerna skräddarsy anpassade visningar. Information om visningar för särskolan hittar du här >>

Möt minnen på Skansen - en visning för personer med någon form av demenssjukdom tillsammans med närstående person eller följeslagare.

 

Tillgänglighetsförbättringar

Skansen är beläget på ett berg och topografin är därmed en utmaning gällande tillgänglighet. Området har även en kulturmiljö med många känsliga byggnader som inte alla gånger går att anpassa på ett lämpligt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka förbättra tillgängligheten på Skansen och dess miljöer och utvecklar med tanke på alla funktionsvarianter. För närvarande arbetar vi bl.a med att avhjälpa enklare hinder längs ett promenadstråk på Skansen så att det blir lättframkomligt för besökare med rörelsehinder. I vårt arbete så tar vi hjälp av olika referensgrupper för att testa hur och att det fungerar.

Vi är tacksamma för alla synpunkter som kan hjälpa oss att bli så bra som möjlig för alla besökare. Maila till tillganglighet@skansen.se


Testpilot Samuel Gustafsson, 17 år, hade en viktig roll som testpilot av tillgängligheten i Väla skola.

Foto: Carin Dahlberg