I flera tusen år har renen varit de nordliga folkens livgivare. Genom renen har grunden lagts för en mänsklig existens i norra Sverige.

I Sverige har renen länge varit en central punkt i det samiska samhället. Den har en sällsamt god förmåga att klara köld och utveckla sociala band. Renens utpräglade flyttdrift har tvingad människan att anpassa sig efter renens årstidsbundna vandringar mellan betesmarkerna i skogslandet och på fjällen.

Under sommaren finns renarnas bete till fjälls dit samerna följer med och bor i sommarvistena. Under vintrarna betar renarna i barrskogarna öster om fjällen där samerna bor i tätorter och byar i närheten av betesmarkerna.

Här på Skansen hittar du renen inte långt från Samevistet på norra delen av Skansen.