Swedenborgs lusthus

Du är här

Swedenborgs lusthus kommer från en malmgård vid Hornsgatan i Stockholm. Gården ägdes och beboddes från 1743 av den berömde filosofen och naturforskaren Emanuel Swedenborg (1688–1772).

Vid malmgården lät Swedenborg anlägga en ståtlig trädgård med paviljonger och lusthus. Lusthuset, som 1896 flyttades till Skansen, var den plats dit han drog sig tillbaka för studier och andliga övningar.

På 1740-talet genomgick Swedenborg en religiös kris. Han utvecklade därefter i flera skrifter en religiös åskådning, som efter hans död ledde till att Swedenborgska församlingar växte fram både i Sverige och utomlands. Swedenborgianismen har framför allt levt vidare i Storbritannien och USA.

Lusthuset innehåller möbler från Swedenborgs tid samt en liten orgel som tillhört honom. I Rosengården närmast lusthuset växer flera av Swedenborgs älsklingsblommor vilka också fanns i hans trädgård vid Hornsgatan. Bland andra violer, riddarsporre, berglin och löjtnantshjärta.

Lusthuset är beläget i ena änden av den fina Rosengården>>, anlagd av av trädgårdsarkitekt Walter Bauer 1964.

Här kan du läsa mer om byggnadens färgsättning>>