Stöd oss/Sponsring

Du är här

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum och Stockholms främsta besöksmål med dryg 1,4 miljoner gäster varje år.

Ett samarbete med Skansen i alla former innebär ett aktivt stöd och engagemang för vårt kulturarv. I sponsringssamarbeten är det våra gäster, era kunder och personal som står i fokus.

Genom ditt stöd kan vi bevara och utveckla vårt kulturhistoriska arv och arbeta för bevarande av biologisk mångfald och sprida kunskap till nästa generation om samspelet mellan människa, djur, natur och kultur.

Dina barnbarns barnbarns framtid…..känns långt borta men det är en viktig grupp för oss vårt utvecklingsarbete. Med det menar vi att Skansen idag och framöver måste bevara och berätta om den historia som ligger bakom oss men också ta tydliga steg in i vår nutidshistoria. Vi jobbar på samma sätt som Artur Hazelius, Skansens grundare, gjorde på 1860 -talet då han började sina samlingsresor runt om i Sverige. Att lära känna människorna och få förståelse både om sig själv och sin samtid genom historien var hans bärande tanke. Att kunna visa hus, föremål, traditioner och danser på riktigt och berätta vad man arbetade med, hur man åt, lekte och sjöng är viktiga ingredienser för att förstå sin egen del i samhället även idag.

Läs mer om Stiftelsen Skansens Vision och uppdrag>>

Vill du ge en gåva?

För många privatpersoner har Skansen stor betydelse och vi får ofta frågor om hur man kan vara med och stödja Skansen. Genom pedagogisk kunskapsspridning till nästa generation kring både vår historia och samtiden är ett område vi ständigt utvecklar i våra kulturhistoriska miljöer och i vår djurpark.

Du bestämmer själv storleken på bidraget och om det ska gå till ett särskilt ändamål t ex en hyllning, minnesgåva eller annat särskilt tillfälle.
Du kan också välja att skänka pengarna i någon anhörigs eller väns namn som en gåva.
Sätt in din gåva på bankgiro 160-3182, skriv ”gåva till Skansen, ändamål: ………”, samt texta namn och adress till mottagaren av diplomet om det är till någon annan än dig själv.
För bidrag över 1000 kronor erhålls ett gåvodiplom, tryckt i Skansens boktryckeri, signerat av Skansenchefen. För bidrag över 5000 kronor erhålls förutom gåvodiplom även ett årskort som berättigar till entré för en vuxen och ett medföljande barn.

Gåva via utdelning av aktier

Enskilda aktieägare får, utan skattekonsekvenser för vare sig givaren eller mottagaren, donera sin aktieutdelning till allmännyttiga ändamål. Donationen måste göras innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning. Nedan finns ett gåvobrev som du enkelt kan skriva ut, fylla i och skicka till oss.
Skansen tar hand om det administrativa arbetet och kontakterna med banken och VPC.

Stiftelsen Skansen,
att. Cecilia Urwitz,
Box 27807,
115 93 Stockholm
Org nr: 80 20 03-0154
Bankgiro Skansen: 160-3182

Länk till ”Gåvobrev”
Tillsammans fortsätter vi att skapa förståelse för vår omvärld genom att lära om vår gemensamma historia

Tack!