Stenstugan ligger i sluttningen nära Delsbogårdens båda stolphärbren.

Den byggdes på Skansen år 1891 med backstugor från västra Blekinge som förebild och visar hur fattiga människor i södra Sverige kunde tvingas bo under 1800-talet på grund av den stora befolkningsökningen under detta århundrade.

Huset består av ett enda rum, och möbler och husgeråd är av enklaste slag. De som bodde så här ägde ingen egen jord utan försörjde sig genom hantverk, slöjd och tillfälliga påhugg.

Stenstugans placering på Skansen skall egentligen vara bland byggnaderna från södra Sverige.