Fakta och information om Statarlängan på teckenspråk.

 

 

 

Statarlängan
Statarlängan inrymmer två statarfamiljers bostäder och visar hur de bodde omkring 1920. Byggnaden, kallad Snickartorp, kommer från Berga gård i Sörmland och byggdes troligen i början av 1800-talet.
Det finns ett rum för vardera familjen på var sin sida om en gemensam farstu, där varje familj hade var sitt kallförråd. Till huset hör också ett uthus med vedbodar och dass, en källare och en trädgård med potatisland. Båda bostäderna är tämligen lika med järnspis och bakugn.    
 
Vid vänstra långväggen står en brunmålad skänk, där förvarades porslin, grytor, knivar och gafflar. Framför fönstret finns soffan och vid gavelväggen står chiffonjén, som var mannens möbel och innehöll hans kläder, brännvinsflaska och glas.
Vid gavelfönstret står slagbordet och vid sidan om det byrån, där hustrun hade sina kläder och sitt linne.
I fönstret står krukväxterna tätt, bland annat pelargoner och flitiga Lisa. Längs högra väggen står sängen högt uppbäddad med bolster, kuddar och täcken. Järnspisen var rummets enda värmekälla och här hängdes strumpor och kläder på tork ovanför grytor och kastruller.
Bostaden på andra sidan farstun visar en fattigare och barnrikare statarfamiljs bostad omkring 1920.