Soldattorpet Säldefall kommer från Eksjö socken i Småland. Det består av en rödfärgad, timrad enkelstuga med torvtak, byggd omkring 1800, och en ladugård med plats för två kor och en kalv.

Aktuella öppettider här>>

"Den 24 augusti 1830 samlades de sex bönderna i Bötteryds rote vid torpet Sälldefall under Högaskog i Eksjö socken, för att teckna kontrakt med blivande soldaten Gustaf Johansson Gräns. Denne skulle få torpet med fähus, källare, brunn och bod med avträde och mark att bruka..." Läs hela texten>>.

På bostadshusets ena gaveln sitter soldattorpets kännetecken, rotetavlan, som talar om att torpet varit tilldelat soldaten på rote 91 i Vedbo kompani vid Kalmar regemente. Så här kunde ett soldattorp se ut ännu i slutet av 1800-talet.

I huset finns förstuga, stuga och kök. I stugan finns en hörnspis med en bakugn ut mot köket, men det var bara på sommaren som det gick att laga mat här. Köket saknar innertak så det var kallt där på vintern. Då användes detta utrymme enbart till bakning, bryggning och tvätt. Här står också soldatens stora rotekista med uniformen och andra soldatpersedlar. Den siste soldaten på Säldefall hette Johan Johansson Gräns.

Stugan är enkelt inredd med bland annat två sängar och en så kallad bordsstol som kan användas både som bord och stol. Över det ena fönstret hänger soldatens gevär. Den lilla korgen som hänger från taket har använts som vagga.