Skogaholms herrgård visar en mellansvensk herrgård vid slutet av 1700-talet. Huvudbyggnaden kommer från Skogaholms bruk i Närke, medan flyglarna är hämtade från Gullaskruv i Småland.

Aktuella öppettider här>>

På norra sidan av huvudbyggnaden finns en prydnadsträdgård och på östra sidan ligger en liten fruktträdgård med ett lusthus.

Till en herrgård av denna storlek hörde även ett stort jordbruk med ladugård, stall och ett flertal andra ekonomibyggnader för gårdens olika behov. Dessa byggnader representeras på Skansen av en loge och en stor förrådsbod, en så kallad fatbur, väster om huvudbyggnaden.

För gårdens drift fanns också en stor och varierad arbetsstyrka. Förutom de som arbetade på själva herrgården som pigor och betjänter, fanns också ladugårdspigor, stalldrängar, trädgårdsmästare och en rad hantverkare av olika slag. Arbetarna bodde på särskilda boställen vid gården eller i torp på gårdens utmarker. Från slutet av 1700-talet tillkom ytterligare en arbetarkategori, statarna.

Huvudbyggnaden kommer från Skogaholms bruk i Närke. Den uppfördes på 1680-talet i karolinsk stil med säteritak. Timmerväggarna var då rödfärgade och fönstren små, med blyinfattade rutor. På 1790-talet moderniserades byggnaden och fick det utseende den har i dag; väggarna putsades och gulmålades för att se ut som fransk sandsten, och man tog upp större fönster. Fortfarande syns de gamla timmerstockarna bakom de översta fönsterrutorna.

Här kan du läsa mer om Skogaholms herrgård, dess interiör, sidobyggnader, trädgårdar och dess färgsättning>>