Skansens vision och uppdrag

Du är här

Skansen är en stiftelse med bidrag från Kulturdepartementet. Skansens verksamhet regleras i Stadgar för Stiftelsen Skansen, fastställda av regeringen den 15 april 1993. Mål och vision fastställdes av Skansens styrelse den 19 februari 2008.

Skansens uppdrag

Skansen är en stiftelse med staten, Stockholms stad och Nordiska museet som stiftare. Staten tog över som huvudman 1994. Skansen får bidrag från Kulturdepartementet. Skansens verksamhet regleras i Stadgar för Stiftelsen Skansen, fastställda av regeringen den 15 april 1993. Mål och vision fastställdes av Skansens styrelse den 19 februari 2008.

Skansens vision, uppdrag och mål

Vision:     Friluftsmuseet Skansen ska vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla.
 

Uppdrag: Friluftsmuseet Skansens uppdrag är att, med gästen i centrum
• ge insikt om och upplevelser av Sveriges kultur- och naturhistoria, i relation till samtiden och med sikte på framtiden. Skansen ska bedriva folkbildning, som en grund i verksamheten

• gestalta bilder av kultur och natur i Sverige, i huvudsak från 1700-talet och framåt, utifrån dokumenterad kunskap och så trovärdigt som möjligt. Skansen ska vårda och bevara samlingarna av byggnader, föremål, växt- och djurarter. Skansen ska vidare bidra till bevarandet av

a) mångfalden i det svenska kulturarvet med betoning på tyst kunskap, seder, traditioner och hantverk samt

b) biologisk mångfald med betoning på nordiska djur och växter.

• vara en engagerande och lustfylld nationell mötesplats och en politiskt och religiöst obunden arena för en mångfald av kulturyttringar. Skansen ska vårda och utveckla anläggningen som kultur- och naturmiljö. Skansen ska vidare skapa goda förutsättningar för alla gäster, oavsett ålder och bakgrund, att mötas.

Uttrycket ”med gästen i centrum” är ett gästlöfte som innebär att

• Skansen ska befästa och utveckla sin ställning som uppskattat besöksmål för en storoch bred publik, i alla åldrar och från alla nationer.

• Skansens gäster ska alltid mötas av ett mångsidigt utbud av högsta kvalitet och ettgott mottagande. Efter avslutat besök ska våra gäster vara nöjda och viljarekommendera ett Skansenbesök till andra samt själva vilja komma tillbaka.

• Alla Skansenmedarbetare ska sätta gästen i centrum och aktivt bidra till nöjda gäster.

Inom ramen för uppdraget ska Skansen, utan att göra avkall på självständighet, kvalitet och trovärdighet, skapa en ekonomi som möjliggör egen utvecklingskraft. I detta ingår ett aktivt deltagande i ett varierat nationellt och internationellt samarbete.

Läs mer i dokumentet Vision och uppdrag

Här hittar du våra verksamhetsberättelser för de senaste åren

Verksamheten 2015

Verksamheten 2014

Verksamheten 2013

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009

Verksamheten 2008