Skansens samarbete med Fortum

Du är här

Fortums samarbete med Skansen pågår under tre år med syftet att skapa aktiviteter och synliggöra energi- och klimatfrågor.

Samarbetet ska bidra till förbättra upplevelsen av Skansen ytterligare för besökarna samt utöka aktiviteterna på Skansen under året. Bland annat är Fortum sponsor till Barnens allsång och Isen brinner.

Skansen fokuserar på hållbarhetsfrågor och i det sammanhanget ska Fortum tillföra Skansen kunskap, kompetens, föredrag och utbildning kring energi- och hållbarhetsfrågor. Samarbetet startade 2009 och nu förlängs sponsoravtalet ytterligare tre år framåt.

Under den gångna avtalsperioden har parterna genomfört en rad aktiviteter som har förbättrat Skansens utbud. Älgar, vargar och ugglor har fått nattljus för att den pedagogiska verksamheten ska kunna utökas under den mörka årstiden.
I Tottieska gårdens källare finns nu ett visningsrum för fjärrvärme. Med de kulturhistoriska miljöerna i området kan man nu visa uppvärmningens historia från 1700-talets kakelugnar och öppna spisar till vedspisar och elektricitet i 1930-talets Järnhandel fram till våra dagars oljepanna och fjärrvärmeverk. Ett gemensamt projekt riktat mot skolelever har fokuserat på hur uppvärmning fungerar. Från sälarnas späck och renarnas ihåliga pälsragg till ett timmerhus förmåga att behålla värmen från en öppen eld.
Vidare har Fortum bjudit på kringarrangemang i väntan på Barnens allsång och Isen brinner har kunnat utvecklas till den happening som firandet av vintersolståndet kräver.

I fokus för den nya avtalsperioden står solenergi, kraftvärme, belysning och vågkraft. Skansens unika position som arena för dåtid och nutid ger en god grund för att driva gemensamma projekt som uppfyller Skansens uppdrag som friluftsmuseum.

Det här är Fortum

Fortum är ett ledande energiföretag med fokus på marknaderna i Norden, Ryssland och Östersjöområdet. En av hörnstenarna för Fortums verksamhet inför framtiden är företagets hållbarhets- och samhällsfrämjande arbete. Verksamheten omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt drift och underhåll av kraftverk. Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som företaget levererar ett förstklassigt resultat till aktieägarna.