Östersjön på Skansen

Du är här

Östersjön är så nära men ändå otillgänglig för många. Vad händer egentligen under ytan? Och vad har det med mig att göra?

Skansen har i 125 år kombinerat naturupplevelser och kunskap om djur och natur med kulturhistoria och insikter i människors livsvillkor. Detta har visat sig mycket framgångsrikt för att locka besökare från både när och fjärran. Nu lyfter vi blicken ytterligare.

Skansen och BalticSea2020 har inlett ett samarbete för att förbättra möjligheterna för Östersjön att kunna bli ett livskraftigt hav i framtiden. Det ska ske genom ökad insikt hos allmänheten om Östersjöns känsliga ekosystem och hur vi idag påverkar havet i fel riktning. Genom att förändra vårt eget agerande kan vi bidra till att förbättra villkoren för detta unika innanhav som är hem för en rad specialanpassade växter och djur och dessutom närmiljö för över 90 miljoner människor. Målet är att skapa ett pedagogiskt centrum i världsklass med utställningar, akvarier, lektionssalar, laboratorium och utställningsytor. Med Baltic Sea Science Center får besökarna en inblick i hur Östersjön mår under ytan - och vad vi alla kan göra åt det.

Området bakom Skansen-Akvariet där det förr fanns sjölejon och flamingos, har varit outnyttjat i många år.

– Tankarna på att kunna visa Östersjön under ytan har varit på agendan länge, säger Tomas Frisk som är chef på Zoologiska avdelningen på Skansen. Att vi nu kan bygga ett helt kunskapscenter tillför Skansens pedagogiska verksamhet en helt ny dimension. Här får vi ännu en plats på Skansen att berätta om samspelet mellan människa, djur och natur.

Bygget av kunskapscentret startar nu under hösten 2016 för att bli klart hösten 2018.