Organisation

Du är här

Skansen har en mängd olika verksamhetsområden och ett 30-tal yrkeskategorier. Här hittar man allt från kulturhistoriker, djurvårdare, byggantikvarier, elektriker och servicepersonal till trädgårdsmästare, kommunikatörer och scenograf.

Skansen är ett museum, en folk- och nöjespark och Stockholms enda djurpark. På Skansen arbetar 195 tillsvidareanställda och ca 300 säsongsanställda. Dessutom tillkommer personalen hos Skansens arrendatorer.

Stiftelsen Skansens styrelse består av sju ledamöter. Ordförande och tre ledamöter utses av regeringen, två ledamöter utses av Nordiska museets nämnd. Skansenchefen är en självskriven ledamot. Dessutom ingår tre personalrepresentanter.

Styrelseordförande:
Chris Heister - Landshövding i Stockholms län

Styrelsens ledamöter:
Nisha Besara - VD
John Brattmyhr - Skansenchef
Sanne Houby-Nielsen - Styresman
Inger Liliequist - f.d. Riksantikvarie
Per-Magnus Nilsson - Landskapsarkitekt
Brutus Östling - Fotograf

Ersättare:
Mikael Gulliksson - Chefsjurist
Susanna Janfalk - Avdelningschef Nordiska museet
Gabriella Olshammar - Fil. Dr.

Personalföreträdare:
Ulrica Emnegard, ST
Mikko Svensson, SEKO
Tommy Lambrell, SACO
Hans Adamson - SEKO, ersättare

Skansen är organiserat i åtta avdelningar. Museets chef tillsätts av styrelsen. Till sin hjälp har Skansenchefen ett kansli, direktionen.
Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga avdelningar>>