Foto: Marie Andersson
Organisation

Organisation

Skansen har en mängd olika verksamhetsområden och ett 30-tal yrkeskategorier. Här hittar man allt från kulturhistoriker, djurvårdare, byggantikvarier, elektriker och servicepersonal till trädgårdsmästare, kommunikatörer och scenograf.

Skansen är ett museum, en folk- och nöjespark och Stockholms enda djurpark. På Skansen arbetar 195 tillsvidareanställda och ca 300 säsongsanställda. Dessutom tillkommer personalen hos Skansens arrendatorer.

Stiftelsen Skansens styrelse består av sju ledamöter. Ordförande och tre ledamöter utses av regeringen, två ledamöter utses av Nordiska museets nämnd. Skansenchefen är en självskriven ledamot. Dessutom ingår två personalrepresentanter.

Styrelseordförande:
Chris Heister - Landshövding i Stockholm

Styrelsens ledamöter:
John Brattmyhr - Skansenchef
Sanne Houby-Nielsen - Styresman
Henrik Ekman - Vetenskapsjournalist
Inger Liliequist - f.d. Riksantikvarie
Per-Magnus Nilsson - Landskapsarkitekt
Soledad Piñero Misa - VD Diferencia

Ersättare:
Susanna Janfalk - Avdelningschef Nordiska museet
Mikael Gulliksson - Chefsjurist
Cecilia Trenter - Universitetslektor

Fackliga representanter:
Mikko Svensson, SEKO
Ulrica Emnegard, ST
Tommy Lambrell, SACO
Hans Adamson - SEKO, ersättare

Skansen är organiserat i nio avdelningar. Museets chef tillsätts av styrelsen. Till sin hjälp har Skansenchefen ett kansli. Här hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar på Skansen>>.