Missionshuset

Du är här

Missionshuset är flyttat från Svenshult i Godegårds socken i Östergötland. Det timrade, rödfärgade huset uppfördes 1898 och består av en sal med läktare och ett litet kök.

På Skansen visas Missionshuset så som det såg ut 1914. Här hålls gudstjänst vissa sön- och helgdagar.

I huset finns en sal med läktare och ett litet kök. Salen är inredd med bänkar, podium med talarstol, orgel och en kamin. I taket hänger fotogenlampor. Här höll församlingen sina söndagsmöten, vilka brukade ledas av hitkallade lekmannapredikanter. Man sjöng, läste ur bibeln, predikade och bad. Här hölls också årligen återkommande fester, bl a skördefesten i oktober och söndagsskolefester i augusti och vid jul.

1948 upphörde Svenshults missionsförsamling efter att medlemsantalet minskat kraftigt. Sedan 1600-talet tillhörde alla svenskar, genom lag, den protestantiska svenska kyrkan. Denna kyrka hade karaktären av en statskyrka.

Väckelserörelserna under 1800-talet bildades bland annat i protest mot statskyrkan och dess präster. Dessa såg väckelsens folk, läsarna, som ”villoandar”, och det var bara ett fåtal personer som vågade ta emot predikanter i sina hem. Före 1858 var det i lag förbjudet för enskilda att ha religiösa sammankomster utanför Svenska kyrkan.

När lagen detta år avskaffades fick väckelsen sitt stora uppsving. År 1860 blev det möjligt att lämna Svenska kyrkan och ingå i ett annat av staten godkänt kristet samfund. Religionsfrihet infördes först 1951. År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten.

Läs mer om folkrörelsens framväxt>>

Här kan du läsa mer om byggnadens färgsättning>>